Ceny artykułów mlecznych na rynkach zagranicznych

15.03.2018

W dniu 19 stycznia 2018 roku w Oceanii cena masła ukształtowała się na poziomie 4775 USD/t i była większa o 1% niż przed miesiącem i o 8% niż przed rokiem.

W portach Europy Zachodniej cena masła wynosiła 5025 USD/t, a więc to więcej o 1% niż w grudniu i o 10% niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. Na platformie handlowej GDT za masło płacono 4897 USD/t, co oznacza zwyżkę o 9% niż w grudniu i o 12% niż w styczniu 2017 roku.

Mleko w proszku

W Oceanii cena OMP w dniu 18 stycznia 2018 roku wynosiła 1813 USD/t i była o 6% wyższa w ujęciu miesięcznym, ale o 24% niższa niż w minionym roku. W portach Europy Zachodniej cena OMP wynosiła 1663 USD/t, czyli o 1,5% więcej niż w grudniu, ale o 26% mniej niż w styczniu 2017 roku. Na aukcji GDT odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1818 USD/t, tj. o 9% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 30% taniej niż przed rokiem.

W Oceanii pełne mleko w proszku sprzedawano po 2975 USD/t, a zatem kosztowało więcej o 8% niż w grudniu, ale mniej o 7% niż w styczniu 2017 roku. W portach Europy Zachodniej za PMP płacono 3063 USD/t i było o 2,5% droższe w ujęciu miesięcznym, ale o 7% tańsze w ujęciu rocznym. Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku sprzedawano po 3010 USD/t, a zatem w cenie większej o 9% niż przed miesiącem, ale niższej o 8% niż w porównywalnym okresie 2017 roku.

Ser Cheddar

W Stanach Zjednoczonych na dzień 5 stycznia 2018 roku cena sera Cheddar wynosiła 3296 USD/t, czyli to mniej o 3% niż w poprzednim notowaniu, o 1% niż przed miesiącem oraz o 10,5% niż w tym samym miesiącu 2017 roku. W Oceanii ceny sera ukształtowały się na poziomie 3388 USD/t, tj. niższym o 10% niż w grudniu i o 9% niż w styczniu 2017 roku. Na platformie Global Dairy Trade cena sera Cheddar wynosiła 3486 USD/t i była wyższa o 5% niż w poprzednim notowaniu, o 3% niż przed miesiącem, ale o 12% mniejsza niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

(15.03.2018 za gospodarz.pl)