Rynek produktów mleczarskich w Polsce (18.03.2018)

30.03.2018

Od początku 2018 roku ceny skupu mleka ulegają spadkom, ale są większe niż rok wcześniej. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny skupu mleka w Polsce

W lutym 2018 roku za mleko płacono 135,24 zł/hl, czyli o 4,8% mniej niż w styczniu br., ale o 2% więcej niż w lutym 2017 roku.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Na rynku krajowym od lutego 2018 roku ceny zbytu masła wykazują trend zwyżkowy. W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 12–18.03.2018 roku za masło w blokach otrzymywano 18,27 zł/kg, a zatem więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 9% niż miesiąc wcześniej. Cena masła konfekcjonowanego osiągnęła granicę 20,55 zł/kg, tj. wyższą o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 11% niż przed miesiącem. W stosunku do cen sprzed roku masło w blokach było droższe o 11%, a masło konfekcjonowane – o 13%.

Od początku 2018 roku utrzymuje się zniżkowa tendencja cen zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 12–18.03.2018 roku krajowe proszkownie za ten produkt otrzymywały 5,50 zł/kg, a zatem mniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 6,5% niż przed miesiącem. Pełne mleko w proszku zbywano po 10,42 zł/kg, czyli o 0,4% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% taniej niż miesiąc wcześniej. Cena OMP była o 31% mniejsza niż przed rokiem, a cena PMP – o 13%.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej Global Dairy Trade ceny masła, po zwyżce w styczniu i w lutym 2018 roku, od początku marca nie ulegają znaczącym zmianom. Na ostatniej aukcji, która odbyła się 20 marca 2018 roku cena masła wyniosła 5281 USD/t i była podobna do notowanej dwa tygodnie wcześniej, ale o 1% mniejsza niż przed miesiącem. Za PMP uzyskiwano 3226 USD/t, czyli mniej o 0,2% niż na poprzedniej aukcji i o 1% niż przed miesiącem. W notowaniu z 20 marca br. zmniejszeniu uległy z kolei ceny OMP i sera Cheddar. Odtłuszczone mleko w proszku sprzedawano po 1887 USD/t, a zatem o 8% taniej niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 3% drożej niż przed miesiącem. Za ser Cheddar płacono 3609 USD/t, czyli mniej o 4% niż na początku marca br. i o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku masło było droższe o 8%, ser Cheddar – o 6%, a PMP o 13%, podczas gdy OMP było o 3% tańsze.

(30.03.2018 za gospodarz.pl)