Rynek produktów mleczarskich w Polsce (25.03.2018)

09.04.2018

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH

W Polsce na początku 2018 roku odnotowano wzrost produkcji większości artykułów mleczarskich. W okresie styczeń-luty br. wyprodukowano 40,5 tys. ton masła, czyli o 19% więcej niż w tym samym okresie 2017 roku. Jednocześnie serów podpuszczkowych dojrzewających wytworzono 55 tys. ton, a serów niedojrzewających i twarogów – 76 tys. ton, tj. odpowiednio o 7% i 5% więcej.

Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2018 roku zwiększyła się o 11,5% do 27 tys. ton, a śmietany niezagęszczonej – o 12% do 62 tys. ton. Produkcja jogurtów wyniosła 60 tys. ton i była o 2% wyższa. Spośród monitorowanych produktów mlecznych ograniczeniu uległa produkcja mleka płynnego (wraz z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji) – o 5% do 536 tys. ton oraz produkcja pełnego mleka w proszku – o 22% do 6 tys. ton.

TENDENCJE CENOWE

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Krajowe ceny zbytu masła od lutego 2018 roku wykazują trend zwyżkowy. W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 19–25.03.2018 roku masło konfekcjonowane zbywano po 20,63 zł/kg, a zatem drożej o 0,4% niż tydzień wcześniej i o 9% niż przed miesiącem. Cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 18,25 zł/kg, a więc o 0,02 zł/kg niższej niż w poprzednim notowaniu, ale o 5% większej niż miesiąc wcześniej. Cena masła konfekcjonowanego była wyższa o 14% od otrzymanej przed rokiem, a cena masła w blokach – o 9%.

W końcu marca 2018 roku pogłębiła się spadkowa tendencja cen zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 19-25.03.2018 roku krajowe ceny zbytu tego produktu ukształtowały się na poziomie 5,47 zł/kg, czyli mniejszym o 0,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niż miesiąc wcześniej.

Cena OMP w Polsce wyrażona w walucie unijnej – 129,45 euro/100 kg była o 23,8% niższa od ceny interwencyjnej wynoszącej 169,80 euro/100 kg i o 1,7% od unijnej ceny tego produktu – 131,68 euro/100 kg. Na rynku krajowym za pełne mleko w proszku uzyskiwano 10,66 zł/kg, tj. więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż miesiąc wcześniej. OMP było tańsze o 30% niż przed rokiem, a PMP – o 11%.

Producenci za ser Gouda uzyskiwali 12,16 zł/kg, o 0,4% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 2% więcej niż w przed miesiącem. Cena sera Edamskiego ukształtowała się na poziomie 12,10 zł/kg, tj. niższym o 3% niż w poprzednim notowaniu i o 1% niż w końcu lutego 2018 roku. Ceny zbytu wymienionych gatunków serów podpuszczkowych dojrzewających były o 9% mniejsze niż w porównywalnym okresie 2017 roku.

CENY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) w pierwszym kwartale 2018 roku przeważały wzrosty cen masła oraz pełnego mleka w proszku. Od połowy lutego tanieje z kolei odtłuszczone mleko w proszku. Za masło 30 marca 2018 roku uzyskiwano 6013 USD/t, a więc o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 16 marca br.), ale nieznacznie o 0,2% mniej niż miesiąc wcześniej. W obrębie roku masło podrożało o 29%.

Za 1 tonę pełnego mleka w proszku płacono 3213 USD, a zatem było tańsze o 12 USD niż dwa tygodnie wcześniej, ale droższe o 13 USD niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1600 USD/t, czyli taniej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku PMP kosztowało więcej o 9%, a OMP – o 14% mniej.

(09.04.2018 za gospodarz.pl)