Spadki cen mleka w skupie

13.04.2018

Od stycznia 2018 roku utrzymuje się trend zniżkowy cen skupu mleka.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lutym 2018 roku cena mleka w skupie wynosiła 135,24 zł/hl i była o 4,8% mniejsza niż w styczniu 2018 roku, ale o 2% większa niż w porównywalnym miesiącu 2017 roku.

W okresie styczeń-luty bieżącego roku cena mleka ukształtowała się w granicy 138,68 zł/hl i była o 4,8% wyższa niż w tym samym okresie 2017 roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W lutym 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województwa łódzkiego – 123,99 zł/hl, świętokrzyskiego – 124,05 zł/hl, małopolskiego – 127,08 zł/hl.

Z kolei najwyższa cena mleka była wypłacana w województwie dolnośląskim – 142,83 zł/hl, podlaskim – 141,45 zł/hl oraz warmińsko-mazurskim – 139,95 zł/hl.

(13.04.2018 za gospodarz.pl)