Rynek produktów mleczarskich w Polsce (1.04.2018)

16.04.2018

Na rynku krajowym od lutego 2018 roku drożeje masło. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 26.03 – 1.04.2018 roku zakłady mleczarskie masło konfekcjonowane zbywały po 20,70 zł/kg, czyli drożej o 0,3% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Cena masła w blokach wynosiła 18,42 zł/kg i była wyższa o 1% niż w poprzednim notowaniu oraz o 3% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do cen otrzymywanych przed rokiem masło konfekcjonowane kosztowało więcej o 13%, a masło w blokach – o 10%.

Dalszym spadkom ulegają ceny odtłuszczonego mleka w proszku. Za produkt ten w tygodniu przedświątecznym producenci uzyskiwali 5,45 zł/kg, a więc mniej o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W tym czasie cena OMP w Polsce wyrażona w walucie unijnej – 129,34 euro/100 kg była niższa o 23,8% od ceny interwencyjnej (169,80 euro/100 kg) i o 2,1% od unijnej ceny tego produktu – 132,15 euro/100 kg. W Polsce cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się w granicy 10,64 zł/kg względem 10,66 zł/kg w poprzednim notowaniu. Jednocześnie była ona o 2,5% wyższa niż w końcu lutego br. W porównaniu z cenami uzyskanymi przed rokiem OMP było tańsze o 28%, a PMP – o 11%.

W dniach 26.03 – 1.04.2018 roku w krajowych zakładach mleczarskich cena sera Gouda wynosiła 12,32 zł/kg, tj. o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Za ser Edamski producenci otrzymywali 11,94 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Ceny zbytu wymienionych gatunków serów podpuszczkowych dojrzewających były o 7-9% niższe niż w porównywalnym tygodniu 2017 roku.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej Global Dairy Trade na początku kwietnia 2018 roku zwiększyły się ceny masła, PMP i sera Cheddar, a spadkowi uległa cena OMP. Na aukcji, która odbyła się 3 kwietnia 2018 roku za masło płacono 5494 USD/t, o 4% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 20 marca br.) i niż przed miesiącem. Cena PMP ukształtowała się na poziomie 3278 USD/t, czyli wyższym o 2% niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 1% niż na początku marca br. Za ser Cheddar uzyskiwano 3679 USD/t, tj. o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% mniej niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1849 USD/t, a zatem taniej o 2% niż przed dwoma tygodniami i o 10% niż na początku marca br. W porównaniu z notowaniami sprzed roku masło było droższe o 16%, ser Cheddar i PMP – o 12%, podczas gdy OMP – o 3% tańsze.

W USA ceny masła podlegają tygodniowym wahaniom, kształtując się na poziomie większym niż przed rokiem. Na giełdzie w Chicago 30 marca 2018 roku za masło płacono 4883 USD/t, tj. o 1% więcej niż przed tygodniem i niż przed miesiącem oraz o 5% więcej niż przed rokiem.

Na rynku amerykańskim od dwóch tygodni obniżkom ulegają ceny sera Cheddar, a ceny proszku mlecznego są stabilne. W notowaniu z 30 marca br. ser Cheddar zbywano po 3373 USD/ t, czyli o 2% taniej niż przed tygodniem i miesiącem. Ceny otrzymywane za ten gatunek sera dojrzewającego były o 1% większe niż przed rokiem. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 1543 USD/t, a za pełne mleko w proszku 3252 USD/t. Ceny OMP były o 3% niższe niż miesiąc wcześniej, a ceny PMP – o 2% wyższe. W obrębie roku OMP potaniało o 16%, podczas gdy PMP podrożało o 5%.

(16.04.2018 za gospodarz.pl)