Rynek produktów mleczarskich w Polsce (8.04.2018)

19.04.2018

W ślad za wzrostem cen masła na rynkach zagranicznych również w Polsce ceny tego tłuszczu wykazują trend zwyżkowy. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8.04.2018 roku krajowi producenci za masło w blokach otrzymywali 18,73 zł/kg, a więc więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż miesiąc wcześniej. Masło konfekcjonowane zbywano po 20,51 zł/kg, czyli to o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale jednocześnie o 1% drożej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło w blokach było droższe o 10%, a masło konfekcjonowane – o 11%.

Znaczące unijne zapasy OMP zgromadzone w latach 2015-2017, gdzie na koniec lutego 2018 roku było 377 tys. ton OMP, w tym w Polsce – 39 tys. ton przyczyniają się do zniżki cen OMP zarówno w UE, jak i w Polsce. Na początku kwietnia 2018 roku krajowa cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 5,48 zł/kg. Była ona o 0,5% większa niż tydzień wcześniej, ale o 2% mniejsza niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku w kraju płacono 10,45 zł/kg, tj. o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% więcej niż w analogicznym okresie marca br. W stosunku do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 29%, a PMP – o 11%.

Od początku 2018 roku ceny serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda utrzymują się na poziomie mniejszym niż przed rokiem. W dniach 2-8.04.2018 roku cena sera Edamskiego ukształtowała się w granicy 11,90 zł/kg, a zatem niższym o 0,3% niż w poprzednim notowaniu i o 4% niż przed miesiącem. Za ser Gouda płacono 12,24 zł/kg, tj. o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 0,3% więcej niż przed miesiącem. Ceny tych gatunków serów dojrzewających były niższe niż przed rokiem o 8-12%.

W Polsce w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 roku masło w blokach było tańsze niż w Unii Europejskiej o 8,7%, OMP – o 1,3%, a sery Edamski i Gouda odpowiednio o 0,8% i o 2,2%.

Ceny na rynkach zagranicznych

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) od początku 2018 roku utrzymuje się zwyżkowy trend cen masła i pełnego mleka w proszku. Jednocześnie tanieje OMP, a jego ceny są mniejsze niż w poprzednich dwóch okresach głębokiej dekoniunktury na światowym rynku mleka (tj. w latach 2008-2009 oraz 2014-2015 i do płowy 2016 roku).

Za masło 13 kwietnia 2018 roku otrzymywano 6388 USD/t, tj. więcej o 6% niż w poprzednim notowaniu (z 30 marca br.) i o 7% niż miesiąc wcześniej. W obrębie roku masło podrożało o 34%. Pełne mleko w proszku zbywano po 3263 USD/t, czyli drożej o 2% niż dwa tygodnie wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku, podobnie jak w końcu marca 2018 roku, płacono 1600 USD/t. Był to jednak poziom o 1% mniejszy niż miesiąc wcześniej. PMP było droższe niż przed rokiem o 14%, podczas gdy OMP – o 14% tańsze.

W Oceanii ceny masła, PMP i sera Cheddar (pomimo wahań) utrzymują się na poziomie większym niż przed rokiem. Jednocześnie od początku 2018 r. stopniowo rosną ceny OMP. W notowaniu z 13 kwietnia 2018 roku cena masła wyniosła 5513 USD/t i była wyższa o 5% niż w poprzednim notowaniu (30 marca br.) i o 4% niż przed miesiącem. Za PMP płacono 3300 USD/t, a więc o 2% więcej niż w końcu i niż w połowie marca br. Cena sera Cheddar wyniosła 3675 USD/t i była o 1% wyższa niż przed dwoma tygodniami, ale o 4% niższa niż miesiąc wcześniej. W Oceanii ceny masła i sera Cheddar, w stosunku do notowań sprzed roku, były większe o 8%, a ceny PMP – o 10%. Za OMP uzyskiwano 1913 USD/t, czyli o 1% mniej niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 3% więcej niż przed miesiącem. Cena tego rodzaju proszku mlecznego była podobna do notowanej przed rokiem.

(19.04.2018 za gospodarz.pl)