Handel przetworami mlecznymi

02.05.2018

W wyniku zwiększonej produkcji eksport przetworów mlecznych w styczniu br. wzrósł o 17,0% w porównaniu ze styczniem ub.r. do 357,6 mln litrów w przeliczeniu na mleko surowe.

Wyższy wywóz wszystkich przetworów, z wyjątkiem lodów i kazeiny. Wartość eksportu wzrosła o 12,0% do 166,2 mln euro. Na niższej dynamice zwyżki wartości niż kontyngentu wysyłki zaważył spadek cen transakcyjnych mleka w proszku o 43,1% i suszonej serwatki o 10,5%. Ceny otrzymywane w eksporcie pozostałych przetworów mlecznych zwiększyły się o 1-14%.

W tym czasie import zmniejszył się o 24,1% do 118,7 mln litrów w ekwiwalencie mleka surowego, ale w wyniku wyższych cen jego wartość spadła w znacznie mniejszym stopniu, bo o 9,7% do 71,2 mln euro.

W efekcie ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych zwiększyła się o 60,0% do 238,9 mln litrów w przeliczeniu na mleko surowe, a wartość dodatniego salda wymiany poprawiła się o 36,7% do 95,0 mln euro.

(02.05.2018 za gospodarz.pl)