Rynek produktów mleczarskich w Polsce (6.05.2018)

21.05.2018

Rosnący światowy popyt na masło wpływa stymulująco na zwiększenie się cen tego tłuszczu na rynkach zagranicznych, w tym też w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 23.04 – 6.05.2018 roku krajowi producenci za masło w blokach otrzymywali 21,54 zł/kg, czyli więcej o 7% niż w poprzednim notowaniu i o 16% niż miesiąc wcześniej. Masło konfekcjonowane zbywano po 21,26 zł/kg, a więc drożej o 2% niż w trzecim tygodniu kwietnia br. i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło w blokach było droższe o 24%, a masło konfekcjonowane – o 13%.

Na przełomie kwietnia i maja 2018 roku krajowa cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 5,43 zł/kg. Była ona o ponad 1% wyższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% niższa niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku w kraju płacono 10,28 zł/kg, czyli mniej o 0,03 zł/kg niż w trzecim tygodniu kwietnia br. i o 2,5% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 26%, a PMP – o 11%.

Od początku 2018 roku ceny serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda utrzymują się na poziomie mniejszym niż przed rokiem. W dniach 23.04 – 6.05.2018 roku cena sera Edamskiego ukształtowała się w granicy 11,92 zł/kg, tj. wyższym o 1% niż w trzecim tygodniu kwietnia br. i zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej. Za ser Gouda w kraju płacono 11,72 zł/kg, a więc mniej o 0,4% niż poprzednim notowaniu i o 5% niż przed miesiącem. Ceny tych serów dojrzewających były o 9-11% mniejsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W Polsce na przełomie kwietnia i maja 2018 roku masło w blokach było tańsze niż w Unii Europejskiej o 6,6%, OMP – o 8,9%, a sery Edamski i Gouda odpowiednio o 2,1% i 5,7% tańsze.

Ceny na rynkach zagranicznych

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) od początku 2018 roku utrzymuje się zwyżkowy trend cen masła i pełnego mleka w proszku. Jednocześnie od końca kwietnia br. dynamicznie zwiększały się ceny OMP, po głębokim spadku w marcu i kwietniu br., 11 maja 2018 roku za masło uzyskiwano 6963 USD/t, tj. więcej o 4% niż w poprzednim notowaniu (z 27 kwietnia br.) i o 9% niż miesiąc wcześniej. W obrębie roku masło podrożało o 40%.

Pełne mleko w proszku zbywano po 3313 USD/t, a zatem drożej o 0,4% niż dwa tygodnie wcześniej i o 1,5% niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 1738 USD/t. Był to poziom większy o 1,5% niż w końcu kwietnia br. i o 9% niż miesiąc wcześniej. PMP było droższe niż przed rokiem o 9%, podczas gdy OMP – o 11% tańsze.

W Oceanii na początku drugiej dekady maja 2018 roku zaobserwowano dalszy wzrost cen masła, OMP i sera Cheddar. Jednocześnie przerwana została zwyżka cen PMP. W notowaniu z 11 maja 2018 roku cena masła wyniosła 5700 USD/t i była większa o 1% niż w poprzednim notowaniu (27 kwietnia br.) i o 3% niż przed miesiącem.

Za OMP płacono 2038 USD/t, tj. więcej o 4,5% niż przed dwoma tygodniami i o 6,5% niż miesiąc wcześniej. Cena sera Cheddar wyniosła 3963 USD/t i była wyższa o 3% niż przed dwoma tygodniami i o 6% niż przed miesiącem. Za PMP uzyskiwano 3263 USD/t, czyli mniej o 2% niż dwa tygodnie wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. W Oceanii w stosunku do notowań sprzed roku ceny masła były wyższe o 13%, sera Cheddar – o 10%, a OMP i PMP – o 2%.

(21.05.2018 za gospodarz.pl)