Rynek produktów mleczarskich w Polsce (27.05.2018)

08.06.2018

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Utrzymujące się w 2018 roku światowe zapotrzebowanie na masło wpływa stymulująco na wzrost cen tego tłuszczu na rynkach zagranicznych. Tym samym główni globalni eksporterzy produktów mlecznych zwiększają jego produkcję. W pierwszym kwartale 2018 roku w UE-28 wyprodukowano 553 tys. ton masła, a więc o 2% więcej niż w analogicznym czasie 2017 roku. W tym okresie w USA produkcję tego tłuszczu zwiększono o 4% do 244 tys. ton.

Polska jest znaczącym unijnym producentem masła, tj. zajmuje piąte miejsce, po Niemczech, Francji, Irlandii i Holandii. W wyniku czego wraz ze zwyżką cen w UE-28 masło drożeje też w naszym kraju. W zakładach monitorowanych w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 21–27.05.2018 roku masło w blokach w kraju zbywano po 22,24 zł/kg, a więc drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane otrzymywano 23,18 zł/kg, czyli więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 9% niż w porównywalnym okresie kwietnia br. Oba rodzaje masła były droższe niż przed rokiem o 19%.

Od końca kwietnia 2018 roku zwiększają się też krajowe ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 21–27.05.2018 roku producenci za ten rodzaj proszku mlecznego uzyskiwali 5,65 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Pełne mleko w proszku, w stosunku do poprzedniego notowania, potaniało o 2% do 10,83 zł/kg. Był to jednak poziom wyższy o 5% niż w końcu kwietnia br. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było tańsze o 25%, a PMP – o 7%.

W końcu maja 2018 roku zaobserwowano zwyżkę cen serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda. Jednak dalej sery te były tańsze niż rok wcześniej. Producenci za ser Edamski otrzymywali 12,12 zł/kg, a za ser Gouda 11,99 zł/kg, tj. odpowiednio o 1% i 1,5% więcej niż tydzień wcześniej. Oba rodzaje serów podpuszczkowych dojrzewających były o 2% droższe niż przed miesiącem, ale o 9% tańsze niż w porównywalnym okresie 2017 roku.

Ceny na rynkach zagranicznych

W portach Europy Zachodniej i w Oceanii ceny czołowych eksportowych artykułów mleczarskich wykazują tendencję wzrostową.

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) 25 maja 2018 roku za masło uzyskiwano 7075 USD/t, czyli więcej o 2% niż w poprzednim notowaniu (z 11 maja br.) i o 6% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ceny masła były wyższe niż przed rokiem o 24%.

Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 1763 USD/t, tj. drożej o 1% niż dwa tygodnie wcześniej i o 3% niż w końcu kwietnia br. Pełne mleko w proszku zbywano po 3325 USD/t, a więc cena była większa o 0,4% niż 11 maja br. i o 1% niż przed miesiącem. PMP było droższe niż przed rokiem o 2%, podczas gdy OMP – o 16% tańsze.

W Oceanii w notowaniu z 25 maja 2018 roku cena masła wyniosła 5800 USD/t i była o 2% wyższa niż dwa tygodnie wcześniej i niż przed miesiącem. Za OMP otrzymywano 2088 USD/t, czyli więcej o 2,5% niż w poprzednim notowaniu (11 maja br.) i o 7% niż w końcu kwietnia br. Cena PMP ukształtowała się w granicy 3275 USD/t, tj. o 0,4% wyższym niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 1,5% niższym niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar wyniosła 4225 USD/t i była większa o 7% niż 11 maja br. i o 10% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do notowań sprzed roku ceny masła w Oceanii były wyższe o 11%, sera Cheddar – o 16%, OMP – o 5%, a PMP – o 2%.

(08.06.2018 za gospodarz.pl)