Produkcja artykułów mleczarskich

30.06.2018

W okresie styczeń - marzec 2018 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 797,2 mln litrów, czyli o 0,8% mniej niż w porównywalnym okresie minionego roku.

W obrębie trzech miesięcy 2018 roku wyprodukowano 84,2 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 5,9% więcej niż w roku 2016.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, całkowita produkcja masła w I kwartale 2018 roku osiągnęła poziom 60,1 tys. ton, a więc o 16% więcej niż w 2017 roku.

W trakcie trzech miesięcy 2017 roku produkcja odtłuszczonego mleka w proszku zwiększyła się o 10,7% do 41,5 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku wzrosła w porównaniu z I kwartałem 2017 roku o 10,4% i ukształtowała się na poziomie 9,5 tys. ton.

(30.06.2018 za gospodarz.pl)