Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

04.07.2018

W dniu 18 maja 2018 roku w USA cena ukształtowała się w granicy 5258 USD/t i była wyższa o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 3% niż przed miesiącem, podobnie jak przed rokiem.

W portach Europy Zachodniej cena masła wynosiła 6963 USD/t, czyli więcej o 9% niż w kwietniu i o 40% niż w porównywalnym miesiącu 2017 roku. W Oceanii masło kosztowało 5700 USD/t i było o 13% droższe niż w 2017 roku. Na platformie handlowej GDT w dniu 15 maja za masło płacono 5787 USD/t, a zatem więcej o 2% niż w kwietniu i o 6% niż w maju 2017 roku.

Mleko w proszku

W portach Europy Zachodniej cena OMP wynosiła 1738 USD/t i była wyższa o 9% w ujęciu miesięcznym, ale o 11% niższa niż w zeszłym roku. W USA cena OMP wynosiła 1819 USD/t, czyli o 12% więcej niż w kwietniu, ale o 7% mniej niż w 2017 roku. W Oceanii tona OMP kosztowała 2038 USD i była droższa o 6,5% niż miesiąc wcześniej oraz o 2% niż w 2017 roku. Na aukcji GDT odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 2047 USD/t, tj. w cenie wyższej o 7% niż miesiąc wcześniej i o 2% niż przed rokiem.

Pełne mleko w proszku

W portach Europy Zachodniej zbywano po 3313 USD/t, czyli drożej o 1,5% niż w styczniu, o 9% niż w maju 2017 roku. W Stanach Zjednoczonych PMP kosztowało 3417 USD/t, a więc więcej o 4% w ujęciu miesięcznym o 14% w rocznym. Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku sprzedawano po 3226 USD/t, czyli o 3% taniej niż przed miesiącem, ale o 3% drożej w porównywalnym okresie 2017 roku.

Ser Cheddar

W Stanach Zjednoczonych na dzień 18 maja 2018 roku cena sera Cheddar wynosiła 3489 USD/t, tj. o 1% mniej niż przed miesiącem oraz o 9% niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. W Oceanii cena sera ukształtowała się na poziomie 3963 USD/t, a zatem to więcej o 6% niż przed miesiącem oraz o 10% niż w tym samym okresie 2017 roku.

(04.07.2018 za gospodarz.pl)