Większy wolumen eksportu przetworów mlecznych kompensuje spadki cen

30.10.2018

Jak wynika ze wstępnych danych MF (za MRiRW) w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 roku wartość wysyłki produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1398 mln euro i była o 0,1% wyższa niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Podobna wartość eksportu wynikała głównie z większego wolumenu sprzedaży, podczas gdy ceny większości wyrobów były mniejsze.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2018 roku kontyngent wywozu mleka w proszku wyniósł 110,9 tys. t i był o 20% wyższy niż przed rokiem. Sprzedaż do czołowego importera – Algierii – wzrosła o 41% do 37,7 tys. t. Dostawy do Holandii zwiększyły się o połowę do 10,9 tys. t, a do Niemiec o 21% do 10,6 tys. t. Spadek sprzedaży o 13% odnotowano w odniesieniu do Wietnamu. Zakładając w miarę stały poziom spożycia krajowego, większy eksport proszków mlecznych pozwolił w pewnym stopniu obniżyć ich zapasy w Polsce, gdyż w omawianym okresie produkcja w dużych zakładach wzrosła o 10,8 tys. t.

Sprzedaż zagraniczna masła i pozostałych tłuszczów mlecznych zwiększyła się o 15% do 49,4 tys. t. Eksport do Holandii wzrósł o 28% do 12,6 tys. t, a do Niemiec o 4% do 7,9 tys. t. Dynamiczną zwyżkę wysyłki zaobserwowano także w przypadku Czech o 81% do 6,0 tys. t i Francji o 66% do 5,4 tys. t.

Wywóz serów i twarogów zwiększył się o 5,7% do 176,5 tys. t. Do głównego odbiorcy – Niemiec – sprzedano 27 tys. t, tj. o 6,5% więcej niż przed rokiem. Eksport do Czech wzrósł o 17,8% do 20,1 tys. t, a do Włoch o 2,9% do 14,6 tys. t.
Wyższy kontyngent eksportu odnotowano również w przypadku jogurtów i pozostałych napojów fermentowanych – o 3,4% do 71,2 tys. t. Z kolei nieznacznie mniej niż przed rokiem sprzedano z Polski mleka i śmietany płynnej o 0,7% do 444,3 tys. t i serwatki o 1,3% do 147,7 tys. t.

(30.10.2018 za gospodarz.pl)