Ceny produktów mlecznych na rynkach zagranicznych

30.11.2018

W Oceanii i w portach Europy Zachodniej od czerwca 2018 roku przeważają obniżki cen masła.

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) 26 października 2018 roku za ten rodzaj tłuszczu mlecznego otrzymywano 5363 USD/t, a więc mniej o 14% niż miesiąc wcześniej i o 18% niż przed rokiem. W Oceanii cena masła wyniosła 4225 USD/t i była niższa o 4% niż w końcu września br. i o 27% niż rok wcześniej. W USA tłuszcz ten zbywano po 4922 USD/t, czyli taniej o 4% niż w poprzednim miesiącu. Był to jednak poziom podobny do notowanego w tym samym okresie października 2017 roku.

W wyniku notowanego od początku 2018 roku światowego zapotrzebowania na odtłuszczone mleko w proszku jego ceny w Oceanii i USA, pomimo wahań, wykazują trend zwyżkowy. W Oceanii w końcu października 2018 roku cena OMP wynosiła 2013 USD/t i była o 4% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 11% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Na rynku amerykańskim ten rodzaj proszku mlecznego zbywano po 1951 USD/t, tj. drożej o 1% niż miesiąc wcześniej i o 12% niż przed rokiem.

Spośród monitorowanych rynków zagranicznych najmniejsze ceny za OMP obserwowano w portach Europy Zachodniej (baza FOB), gdzie za 1 tonę tego produktu 26 października 2018 roku. płacono 1800 USD, czyli o 5% mniej niż przed miesiącem. Cena OMP w zachodnioeuropejskich portach była podobna do notowanej przed rokiem.

W Oceanii 26 października 2018 roku za pełne mleko w proszku otrzymywano 2725 USD/t, a w portach Europy Zachodniej – 3150 USD/t, odpowiednio mniej o 3% i 7% niż przed miesiącem i o 10% i 5% niż rok wcześniej. W USA za ten rodzaj proszku mlecznego płacono 3473 USD/t, czyli więcej o 5% niż miesiąc wcześniej i o 12% niż w analogicznym czasie 2017 roku.

W Oceanii ceny sera Cheddar od czerwca 2018 roku ulegają spadkom, przy czym 26 października br. za Cheddar płacono 3488 USD/t, a więc mniej o 2% niż miesiąc wcześniej i o 15,5% niż w tym samym okresie 2017 roku. W USA ceny sera Cheddar ulegają sporym wahaniom. Na giełdzie w Chicago ser ten zbywano po 3340 USD/t, czyli taniej o 10% niż przed miesiącem i o 12% niż przed rokiem.

(30.11.2018 za gospodarz.pl)