Ceny skupu mleka surowego

06.04.2019

Na początku 2019 roku podtrzymana została, zapoczątkowana w drugiej połowie 2018 roku, zwyżkowa tendencja cen skupu mleka surowego.

Według danych GUS w styczniu 2019 roku krajowi dostawcy za surowiec otrzymywali 140,77 zł/hl, czyli o 0,5% więcej niż w grudniu 2018 roku, ale o 1% mniej niż w styczniu 2018 roku.

Zespół Ekspertów ocenił, że w marcu 2019 roku ceny skupu mleka prawdopodobnie będą do 5% większe niż przed rokiem. W połowie 2019 roku, z uwagi na sezonową zwyżkę podaży, ceny mleka mogą kształtować się w granicach 129-138 zł/hl, czyli w granicy o 7% wyższym niż w analogicznym czasie 2018 roku.

Od końca 2018 roku ceny masła na rynku światowym wykazywały dynamiczny wzrost. Jednak w Polsce ceny tego tłuszczu, po zwyżce w pierwszych tygodniach 2019 roku, w lutym ulegały spadkom. Według danych ZSRIR MRiRW na przełomie lutego i marca 2019 roku cena masła w blokach wyniosła 18,24 zł/kg z VAT i była mniejsza o 5% niż miesiąc wcześniej i o 3% niż przed rokiem.

Kontynuowane w 2019 roku zwiększone globalne zapotrzebowanie na odtłuszczone mleko w proszku wpływa stymulująco na wzrost cen tego produktu u jego największych światowych eksporterów, tj. UE, USA, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce zwyżkowy trend cen OMP utrzymuje się od maja 2018 roku. W dniach 25.02 – 3.03.2019 roku producenci za OMP uzyskiwali 7,80 zł/kg z VAT, czyli więcej o 8% niż miesiąc wcześniej i o 32% niż w analogicznym okresie 2018 roku.

W wyniku oczekiwanego utrzymania się korzystnej koniunktury na globalnym rynku mleka oraz rosnącego zapotrzebowania na surowiec, krajowe ceny zbytu produktów mlecznych prawdopodobnie będą utrzymywały się na w miarę wysokim poziomie.

(06.04.2019 za gospodarz.pl)