Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce

08.04.2019

W Polsce, po okresie spadku pogłowia krów mlecznych w latach 2004–2016, od 2017 roku obserwuje się odwrócenie trendu spadkowego.

W grudniu 2018 roku stado krów było o 2,8% większe niż rok wcześniej i liczyło 2 214 tys. szt.

Sprzyjające warunki przyrodnicze oraz względy ekonomiczne powodują, że produkcja mleka koncentruje się w Polsce centralnej i wschodniej. Rejony te skupiają ponad 83% krajowego pogłowia i 86% dostaw surowca.

Krowy mleczne są utrzymywane przede wszystkim w gospodarstwach indywidualnych, tj. 95% krajowego pogłowia tych zwierząt. Chów koncentruje się na terenie woj. mazowieckiego – 23% łącznego pogłowia krów mlecznych, podlaskiego – 20%, wielkopolskiego – 12%, a także łódzkiego i warmińsko-mazurskiego – po 8% udziału w krajowym pogłowiu, kujawsko-pomorskiego – 7% i lubelskiego – 6%.

Koncentracja chowu oraz systematyczna poprawa technologii produkcji i genetyki bydła mlecznego skutkują zwiększeniem się mleczności. W 2018 roku wydajność krów mlecznych oceniono w granicy 6350 litrów/szt., czyli o 2% wyższym niż w 2017 roku. W wyniku czego produkcja mleka w Polsce prawdopodobnie wyniosła 13,8 mld litrów i była większa o 3,5% niż w 2017 roku. Jednocześnie dostawy do przemysłu mleczarskiego wzrosły o 2% do 11,6 mld litrów.

W 2019 roku na skutek prognozowanego utrzymania rentowności produkcji mleka i światowego zapotrzebowania na produkty mleczne, krajowe pogłowie krów mlecznych może wykazywać dalszy umiarkowany wzrost. Analitycy KOWR oceniają, że w czerwcu 2019 roku liczba krów mlecznych może wynieść 2255 tys. szt. i być o 1% wyższa niż w czerwcu 2018 roku, a w grudniu – 2245 tys. szt., czyli o 1,4% większa. Przy dalszej zwyżce mleczności o 2% do 6450 litrów/szt. produkcja mleka w Polsce w 2019 roku może się ukształtować w granicy 14 mld litrów i być o 1,5% większa od przewidywanej na rok 2018.

(08.04.2019 za gospodarz.pl)