Indeks cen żywności FAO pokazuje gwałtowny wzrost cen przetworów mlecznych

10.04.2019

W marcu 2019 Indeks cen żywności FAO (FFPI) wzrósł symbolicznie, osiągając wynik 167 punktów. Jest to poziom najwyższy od sierpnia 2018 roku.

Gwałtowny wzrost cen przetworów mlecznych i lekki mięsa został zrównoważony przez taniejące zboża, oleje i cukier. Spowodowało to, że ogólna wartość FFPI pozostała prawie niezmieniona od lutego, ale spadła o 3,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Główne indeksy cen zmieniły się w marcu:

  • oleje roślinne – spadek o 4,4% lub 5,9 p do 127,6 p – dzięki spadkowi cen oleju palmowego, sojowego i rzepakowego po poprzednim trzymiesięcznym wzroście;
  • mięso – wzrost o 0,4% lub 0,6 p do 162,5 p – odpowiada to trendowi z ostatnich miesięcy stosunkowo umiarkowanym wahaniom cen tych produktów, a wzrost importu mięsa przez Chiny (z powodu ASF) został zrównoważony przez zwiększoną podaż u kluczowych dostawców;
  • produkty mleczne – wzrost o 6,2% lub 11,9 p do p 204,3 p – przyczyna to wzrost zapotrzebowania na masło, mleko i sery w kontekście prawdopodobnych redukcji sezonowej produkcji i eksportu mleka z Oceanii;
  • cukier – spadł o 2,1% lub 3,8 p do 180,4 p ze względu na wyższe niż oczekiwano zbiory w głównych krajach produkujących. Indie zwiększą produkcję o 8% i wyprzedzą Brazylię w rankingu największych producentów cukru. Dodatkowa presja na ceny do wynikała z gwałtownej dewaluacji brazylijskiego reala;
  • zboża – spadek o 2,2% lub 3,7% do 164,8 p – głównie ze względu na spadające ceny pszenicy i kukurydzy, których nie zrekompensował niewielki wzrostu ceny ryżu. Wśród zbóż ceny pszenicy spadły najsilniej, co wynikało z dużych dostaw eksportowych i słabego popytu, w szczególności dla pszenicy pochodzenia amerykańskiego, i ogólnie korzystnych perspektyw na tegoroczne zbiory. Spadły również ceny kukurydzy, pod presją dużej dostępności eksportowej i oczekiwań dotyczących dużych zbiorów w Argentynie.

(10.04.2019 za gospodarz.pl)