Ceny mleka w skupie

09.05.2019

W II półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zwyżkowy ceny skupu mleka, który w ostatnich miesiącach odwrócił się.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu 2019 roku średnia cena mleka w skupie wynosiła 137,82 zł/hl i była o 0,2% mniejsza niż w lutym 2019 roku, ale o 2,7% wyższa niż w porównywalnym miesiącu 2018 roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W marcu 2019 roku najniższą cenę uzyskiwali producenci z województwa małopolskiego – 126,09 zł/hl, świętokrzyskiego – 128,51 zł/hl, łódzkiego – 128,56 zł/hl. Z kolei najwyższa cena mleka była wypłacana w województwie podlaskim – 145,10 zł/hl, warmińsko-mazurskim – 142,49 zł/hl, oraz opolskim – 140,03 zł/hl.

(09.05.2019 za gospodarz.pl)