Niższy eksport produktów mlecznych

11.05.2019

Jak wynika ze wstępnych danych, eksport przetworów mlecznych w styczniu br. wyniósł 377,4 mln l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,4% niższy niż rok wcześniej.

Wpływy z wysyłki wzrosły o 3,6% do 181,8 mln euro, co wynikało z większych niż przed rokiem cen transakcyjnych prawie wszystkich przetworów, głównie suszonej serwatki i mleka w proszku o 18-23%, a także serów i twarogów oraz masła o 6-8%. Import zmalał o 1,6% do 140,8 mln l, ale jego wartość zwiększyła się o 11,3% do 84,2 mln euro, przede wszystkim z powodu sporego wzrostu cen sprowadzanego mleka w proszku o 50%.

W efekcie nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych zmalała w omawianym czasie o 1,4% do 236,6 mln l w ekwiwalencie surowca, a dodatnie saldo obrotów w ujęciu wartościowym spadło o 2,3% do 97,6 mln euro.

(11.05.2019 za gospodarz.pl)