Eksport artykułów mleczarskich z UE w I kwartale br.

17.05.2019

W I kwartale br. znacznie wzrósł eksport odtłuszczonego mleka w proszku z Unii Europejskiej. Jednocześnie jednak eksport masła i pełnego mleka w proszku wykazał znaczny spadek.

Od stycznia do marca 2019 roku eksport odtłuszczonego mleka w proszku z UE wzrósł o 35% rok do roku do 261,9 tys. ton. Największym nabywcami były: Indonezja, która zwiększyła swoje zakupy o 170% do ponad 30 tys. ton, Chiny – wzrost do 28, 4 tys. ton (+ 140%) i Algieria spadek do 28 100 ton (-36%). Znaczący wzrost odnotowano również w dostawach do Egiptu, Malezji, Arabii Saudyjskiej i Singapuru.

UE oferuje obecnie odtłuszczone mleko w proszku na rynku światowym po niższej cenie niż wielcy konkurenci. Według KE średnia notowań z 12 maja 2019 roku w UE wyniosła 2185 dolarów/tonę, podczas gdy średnia cena z USA wyniosła 2346 dolarów/tonę, a z Oceanii 2563 dolarów/tonę.

W sektorze sera w pierwszym kwartale 2019 roku eksport UE wzrósł o 2% do prawie 209 tys. ton. Najważniejszym odbiorcą były USA z ponad 30 tys. ton (+ 6%). Eksport do Japonii wzrósł szczególnie gwałtownie o 27% do 27,4 tys. ton. Trzecim największym odbiorcą była Szwajcaria z 15,1 tys. ton, co stanowi wzrost o 1%.

W przeciwieństwie do pozytywnej tendencji od stycznia do marca 2019 roku w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku, eksport pełnego mleka w proszku gwałtownie spadł łącznie o 26% do 70,2 tys. ton. Oman pozostał największym odbiorcą przy zakupach 11,9 tys. ton, ale spadły one o 31% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Natomiast eksport do Kuwejtu wzrósł o 21% do prawie 5,2 tys. ton, podczas gdy dostawy do Chin spadły o 24% do 4 tys. ton. Ważnymi rynkami docelowymi były także Liban i Angola.

Obecnie UE oferuje pełne mleko w proszku po 3 276 dolarów/ tonę, cenie nieco niższej cenie niż rynek światowy. Oceania oferuje je po cenie 3288 dolarów/tonę, podczas gdy USA po 3616 dolarów/tonę.

Eksport masła z UE w okresie sprawozdawczym spadł o 15% do 32,4 tys. ton. Najwięcej, bo 7,1 tys. ton (+21%) trafiło go do USA. Eksport do Chin, mimo, że wzrósł o 14%, był stosunkowo niski, bo wyniósł 2,1 tys. ton. Eksport do Arabii Saudyjskiej skurczył się o 48% do prawie 2 tys. ton, podczas gdy dostawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyniosły 1,4 tys. ton i były stabilne. Eksport do Libanu wzrósł o 16%, a do Singapuru spadł o 34%.

Również w przypadku masła dostawcy z UE są obecnie konkurencyjni na rynku światowym, a średnie ceny wynoszą 4664 dolarów / tonę wobec 5076 dolarów/tonę z USA i 5750 dolarów/tonę z Oceanii.

(17.05.2019 za farmer.pl)