Wartość importu produktów mleczarskich do Polski zwiększyła się o 7,9%

16.09.2019

Według wstępnych danych MF (za MRiRW) w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku wartość importu produktów mleczarskich do Polski wyniosła 388,5 mln euro i była o 7,9% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Najbardziej, o 20,2 mln euro (15,3%), zwiększył się przywóz serów i twarogów, co wynikało zarówno ze zwiększonego wolumenu importu (o 11,5% do 41,5 tys. t) jak i wyższych średnich cen zakupu. Wolumen przywozu serów dojrzewających zwiększył się o 15,1% do 23,2 tys. t, świeżych o 8,0% do 13,0 tys. t, z przerostami niebieskiej pleśni o 20,4% do 1,2 tys., t, a topionych o 2,6% do 1,2 tys. t.

Głównym dostawcą serów i twarogów do Polski były Niemcy, od których zakupiliśmy 46% łącznego wolumenu importu tych produktów. Przywóz z Niemiec w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku zwiększył się o 31%, wobec analogicznego okresu przed rokiem. Drugim największym dostawcą, z 25% udziałem w wolumenie przywozu była natomiast Holandia.

Wolumenowy wzrost importu serów dojrzewających do Polski (o 4,3 tys. t) oznacza, że dostępność tych produktów na rynku krajowym zwiększyła się, mimo iż w pierwszych pięciu miesiącach br. ich produkcja w dużych zakładach w Polsce była o 2,6 tys. t mniejsza niż przed rokiem.

Kolejną pod względem wartości importu, najważniejszą kategorią przetworów mleczarskich, były proszki mleczne. W pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku wartość ich zakupów do Polski wyniosła 80,6 mln euro i była aż o 33,1% większa niż przed rokiem. Wzrost wartości był przede wszystkim rezultatem wyższych cen płaconych za proszki mleczne, gdyż wolumen ich zakupów wzrósł o 4,7% (r/r). Największym dostawcą proszków do Polski były Niemcy, skąd pochodziła połowa przywiezionych produktów. W przypadku Niemiec odnotowano jednak spadek wolumenu importu o 24% (r/r). Warto też zauważyć, że zakupy z Litwy zwiększyły się 6-krotnie do 6,8 tys. t.

Wzrosła również wartość przywiezionych do Polski jogurtów i pozostałych napojów fermentowanych – o 5,8% do 37,2 mln euro. Wolumen zakupów tych produktów zwiększył się w relacji rocznej o 3,9%.

Największą dynamiką spadku wartości przywozu charakteryzowało się masło i pozostałe tłuszcze mleczne. Ich wartość importu w pierwszych pięciu miesiącach br. wyniosła 36,7 mln euro i był o 22,1% mniejsza niż przed rokiem, co było rezultatem wolumenowego spadku zakupów (o 22,9%).

Z uwagi na ilościowy (o 8,9%) spadek przywozu mleka i śmietany pitnej wartość jego zakupów obniżyła się o 3,5% do 62,2 mln euro. Spadek wartości importu odnotowano również w przypadku serwatki – o 4,1% do 19,1 mln euro, co wynikało ze znacznie mniejszego wolumenu zakupów (o 27,4%).

Mimo wzrostu wartości importu produktów mleczarskich w pierwszych pięciu miesiącach br., saldo wymiany zagranicznej tymi produktami, z uwagi na wzrost wartości eksportu (o 37 mln euro) uległo poprawie o 1,7% do 504 mln euro.

(16.08.2019 za gospodarz.pl)