Krajowa produkcja mleka

11.09.2019

W 2018 roku krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 13767,8 mln litrów i była większa od otrzymanej w 2017 roku o 463,2 mln litrów, czyli o 3,5%.

Zaobserwowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 1,1% z 5687 litrów w 2017 roku do 5747 litrów w 2018 roku. Odnotowano też wzrost wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,5% z 6201 litrów w 2017 roku do 6258 litrów w 2018 roku. Średnioroczny stan krów był wyższy o 56,3 tys. sztuk – 2,4%, a krów mlecznych o 54,3 tys. – 2,5%.

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2018 roku 12 849,4 mln litrów mleka, a więc to o 3,3% więcej niż przed rokiem, co stanowiło 93,3% krajowej produkcji.

W 2018 roku produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 939 litrów, czyli to roczna zwyżka o 3,2%.

(11.09.2019 za gospodarz.pl)