Rynek produktów mleczarskich w Polsce (1.09.2019)

13.09.2019

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Utrzymujące się światowe zapotrzebowanie na odtłuszczone mleko w proszku wpływa stymulująco na dalszy wzrost krajowych cen tego produktu. W zakładach mleczarskich monitorowanych w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.08 – 1.09.2019 roku cena OMP osiągnęła granicę 8,82 zł/kg, a więc większą o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku OMP było droższe o 42%. Za pełne mleko w proszku uzyskiwano 12,00 zł/kg, nieznacznie o 0,3% więcej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie był to poziom podobny do notowanego w analogicznym czasie lipca br. i przed rokiem.

Na rynku krajowym w drugiej połowie sierpnia 2019 roku rosły ceny masła w blokach. W dniach 26.08 – 1.09.2019 roku za ten rodzaj tłuszczu mlecznego w kraju uzyskiwano 15,11 zł/kg, czyli o 4% więcej niż tydzień wcześniej. W tym samym czasie masło konfekcjonowane potaniało o 1% do 16,58 zł/kg. Oba rodzaje masła były minimalnie droższe niż miesiąc wcześniej, ale o 34% tańsze niż przed rokiem.

Ceny serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda od początku 2019 roku ulegają nieznacznym wahaniom. W końcu sierpnia br. krajowi producenci za ser Edamski otrzymywali 12,81 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Cena sera Gouda, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 13,22 zł/kg. Była ona jednak wyższa o 2% niż poprzednim tygodniu. Ceny tych serów były zbliżone do notowanych przed rokiem.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej Global Dairy Trade na aukcji, która odbyła się 3 września 2019 roku, indeks cen GDT2, w stosunku do poprzedniego notowania zmalał o 0,4%. W czasie sesji sprzedano 40 tys. ton artykułów mleczarskich.

Trendy zniżkowe wykazują ceny masła. Za ten rodzaj tłuszczu mlecznego 3 września 2019 roku podobnie jak w poprzednim notowaniu (z 20.08.br.), płacono 4029 USD/t. Był to jednak poziom o 3% mniejszy niż przed miesiącem. Niewielkim wahaniom ulegają z kolei ceny sera Cheddar. Na początku września br. ser ten zbywano po 3827 USD/t, tj. o 1% taniej niż dwa tygodnie wcześniej i podobnie jak na początku sierpnia br.

Tendencje wzrostowe wykazują ceny mleka w proszku. Na GDT 3 września br. za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 2500 USD/t, a więc o 1% więcej niż na poprzedniej aukcji i przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 3076 USD/t i była o 1% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 1% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było droższe o 25%, PMP – o 9%, a ser Cheddar – o 5%, podczas gdy masło było tańsze o 6%.

(13.09.2019 za gospodarz.pl)