Ceny skupu mleka surowego

29.10.2019

W lipcu 2019 roku przerwana została zniżkowa tendencja cen skupu mleka surowego.

Jak wynika z danych GUS w sierpniu 2019 roku krajowi dostawcy za surowiec otrzymywali 130,62 zł/hl, a więc więcej o 0,4% niż miesiąc wcześniej i o 0,6% niż w lipcu 2018 roku.

Najwyższe ceny za mleko uzyskiwali producenci z województwa podlaskiego – 136,71 zł/hl i dolnośląskiego – 133,73 zł/hl, tj. odpowiednio o 5% i 2% więcej niż średnio w kraju. Najmniej za surowiec płacono w województwie łódzkim – 121,57 zł/hl i małopolskim – 121,80 zł/hl, przy czym w obu przypadkach o 7% mniej od średniej krajowej.

(29.10.2019 za gospodarz.pl)