Spadek skupu bydła

29.10.2019

W miesiącach styczeń-sierpień 2019 roku skupiono w Polsce 461,9 tys. t bydła, czyli o 7,8% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 145 tys. t wołowiny, co daje zwyżkę o 10,7%.

Średnia cena skupu bydła wyniosła w omawianym okresie 6,36 zł/kg i była o 2,2% niższa niż w tym samym czasie 2018 roku. W sierpniu 2019 roku cena skupu młodego bydła wyniosła 6,24 zł/kg i była o 1,9% mniejsza niż przed miesiącem, a o 6,3% niż w lipcu 2018 roku. Opłacalność produkcji, tj. mierzona relacją cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów w okresie ośmiu miesięcy 2019 roku była mniej sprzyjająca niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu września 2019 roku, tak jak do tej pory, najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym – 5,40 zł/kg, a najwyższe w regionie centralnym - 5,97 zł/kg. Ćwierci z krów i byków do dwóch lat były najtańsze w regionie centralnym i wynosiły odpowiednio 10 300 zł/t i 12 314 zł/t, a ceny ćwierci z krów i byków do dwóch lat były najwyższe w regionie północnym i wynosiły odpowiednio 10 883 zł/t i 12 593 zł/t.

(29.10.2019 za gospodarz.pl)