Handel zagraniczny produktami mlecznymi

29.11.2019

Od początku 2019 roku przychody z eksportu produktów mlecznych utrzymują się na poziomie większym niż w 2018 roku.

Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniosły one 1,8 mld euro – 7,6 mld zł i były o 2% wyższe niż przed rokiem. Jednocześnie na import produktów mlecznych wydatkowano 0,8 mld euro – 3,5 mld zł, tj. o 6% więcej.

W strukturze asortymentowej wywozu od lat dominującą pozycję zajmują sery i twarogi, gdzie w miesiącach styczeń-wrzesień 2019 roku 34% udział – 602 mln euro, a także mleko płynne i śmietana z 18% – 323 mln euro, mleko zagęszczone i w proszku z 13% – 234 mln euro, masło i tłuszcze mleczne z 10,5% – 185 mln euro oraz lody i serwatka z odpowiednio 9% – 161 mln euro i 8% – 146 mln euro.

W okresie trzech kwartałów 2019 roku dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi ukształtowało się w granicy 1 mld euro – 4,1 mld zł i było o 2% niższe niż w tym samym czasie 2018 roku.

(29.11.2019 za gospodarz.pl)