Rynek produktów mleczarskich w Polsce (8.03.2020)

22.03.2020

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Na rynku krajowym na początku marca 2020 r. zaobserwowano zwyżkę cen masła konfekcjonowanego, przy jednoczesnym spadku cen masła w blokach. Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8.03.2020 r. masło w blokach zbywały po 14,42 zł/kg, a więc o 3% taniej niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane płacono 16,58 zł/kg, czyli o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu, ale o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło w blokach było tańsze o 19%, a masło konfekcjonowane – o 13%.

W Polsce utrzymuje się zwyżkowy trend cen mleka w proszku. W pierwszym tygodniu marca 2020 r. za OMP płacono 11,17 zł/kg, a zatem więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. Cena zbytu pełnego mleka w proszku wyniosła 12,75 zł/kg i była większa o 0,06 zł/kg niż w poprzednim notowaniu i o 0,02 zł/kg niż w pierwszym tygodniu lutego br. OMP było droższe niż przed rokiem o 46%, a PMP – o 9%.

W pierwszym tygodniu marca 2020 r. zaobserwowano obniżkę cen monitorowanych serów podpuszczkowych dojrzewających. W tym okresie za ser Gouda w kraju otrzymywano 14,05 zł/kg, a za ser Edamski – 13,67 zł/kg, w obu przypadkach o około 2% mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie sery te były o 3–4% tańsze niż przed miesiącem. Względem notowań sprzed roku ser Edamski był droższy o 4%, a ser Gouda – o 7%.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej GlobalDairyTrade na aukcji, która odbyła się 3 marca 2020 r. indeks cen GDT, wobec poprzedniego notowania zmalał o 1,2%. W czasie sesji sprzedano 25,6 tys. ton artykułów mleczarskich.

Na GDT na początku marca 2020 r. odnotowano zwyżkę ceny masła. Spadkowi uległy z kolei ceny sera i mleka w proszku. Za masło 3 marca 2020 r. płacono 4 131 USD/t, tj. o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu, ale o 3% mniej niż przed miesiącem. Ser Cheddar zbywano po 4 285 USD/t, czyli taniej o 5% niż dwa tygodnie wcześniej i o 0,4% niż na początku lutego 2020 r. Na aukcji 3 marca 2020 r. za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 2 747 USD/t, a więc mniej o 3% niż w poprzednim notowaniu i o 6% niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 2 952 USD/t i była niższa o 0,5% niż dwa tygodnie wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było droższe o 12%, a ser Cheddar – o 10%, podczas gdy masło było tańsze o 11%, a PMP – o 7%.

Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 6 marca 2020 r. cena masła ukształtowała się w granicy 4 090 USD/t, a więc wyższej o 7,5% niż przed tygodniem i o 1% niż miesiąc wcześniej. Cena tego rodzaju tłuszczu mlecznego była jednak niższa o 18% niż przed rokiem.

Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 2 524 USD/t, tj. mniej o 3% niż w poprzednim notowaniu i o 8% niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku od trzeciego tygodnia lutego br. utrzymywała się na poziomie 4 024 USD/t. Jednocześnie była ona większa o 1% niż w pierwszym tygodniu lutego br. W porównaniu do notowań sprzed roku OMP było droższe o 17%, a PMP – o 13%. Za ser Cheddar na rynku amerykańskim płacono 3 858 USD/t, a zatem o 2% więcej niż przed tygodniem, ale o 9% mniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku Cheddar był o 14% droższy.

(22.03.2020 za gospodarz.pl)