GUS podał dane o cenach skupu mleka w lutym br.

23.03.2020

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2020 r. wyniosła 137,38 zł/1 hl i była niższa o 0,5 proc. niż w lutym 2019 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do stycznia 2020 r. była o 0,1 proc. wyższa.

Najwyższe ceny w lutym 2020 r. płacono w województwach: opolskim – 142,37 zł/1 hl, lubuskim – 141,58 zł/1 hl oraz podlaskim – 141,44 zł/1 hl.

Najmniej otrzymywali za dostarczony surowiec producenci z województw: małopolskiego – 128,33 zł/1 hl, łódzkiego – 129,24 zł/1 hl i świętokrzyskiego – 132,29 zł/1 hl.

Najbliżej średnie krajowej, która wynosiła w lutym 137,38 zł/1 hl były województwa mazowieckie 137,36 zł/1 hl, śląskie 137,30 zł/1 hl oraz wielkopolskie 137,36 zł/1 hl.

(23.03.2020 za Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl)