Rynek produktów mleczarskich w Polsce (16.07.2017)

29.07.2017

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny skupu mleka w Polsce

W pierwszym półroczu 2017 roku krajowe ceny skupu mleka były w miarę stabilne i jednocześnie sporo wyższe niż rok wcześniej. W czerwcu 2017 roku producenci za surowiec otrzymywali 133,01 zł/hl (według GUS, bez VAT), czyli więcej o 1,1% niż w maju br. i o 33% niż w czerwcu 2016 roku, kiedy za mleko płacono 99,97 zł/hl.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Na rynku unijnym w drugim tygodniu lipca br. cena masła osiągnęła poziom 5,75 euro/kg, tj. wyższy o 2% niż tydzień wcześniej i o 13% niż w poprzednim miesiącu. Unijne masło było o 89% droższe niż rok wcześniej.

W Polsce zakłady mleczarskie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10–16 lipca 2017 roku za masło w blokach otrzymywały 21,51 zł/kg (5,08 euro/kg), tj. więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 7,5% niż przed miesiącem.

Masło konfekcjonowane krajowi producenci zbywali po 22,77 zł/kg, czyli drożej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 11% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło było droższe o 63-64%. Krajowa cena masła w blokach była o 12% niższa od unijnej ceny tego tłuszczu.

Ceny OMP w UE ulegają obniżkom od czterech tygodni, a w Polsce – od trzech tygodni. W drugim tygodniu lipca br. na rynku unijnym za ten produkt uzyskiwano 1,82 euro/kg, a zatem mniej o 1,6% niż tydzień wcześniej. W tym samym czasie krajowa cena OMP wyniosła 7,79 zł/kg – 1,84 euro/kg i była o 0,01 zł/kg niższa niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed czterech tygodni w UE OMP było tańsze o 5,4%, a w Polsce – o 1,6%, ale jednocześnie w obu przypadkach o 6% droższe niż przed rokiem. Krajowa cena OMP była o 1% wyższa niż w UE.

(29.7.2017 za gospodarz.pl)