Rynek produktów mleczarskich w Polsce (30.07.2017)

09.08.2017

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Krajowe ceny zbytu artykułów mleczarskich

W dniach 24-30.07.2017 roku zakłady mleczarskie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW zbywały masło w blokach po 22,31 zł/kg, a więc drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż przed miesiącem.

Cena masła konfekcjonowanego wynosiła 23,91 zł/kg i była wyższa o 3% niż tydzień wcześniej i o 12% niż w końcu czerwca br. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło było droższe o 64-71%. Krajowa cena masła w blokach była mniejsza o 10% od średniej unijnej ceny tego tłuszczu, która w końcu lipca br. osiągnęła poziom 583,44 euro/100 kg.

W Polsce w ostatnim tygodniu lipca br., po czterotygodniowej zniżce, wzrosły ceny odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 24-30.07.2017 r. za 1 kg OMP krajowe proszkownie uzyskiwały 7,55 zł, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 4% mniej niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku było jednak o 7,5% droższe niż przed rokiem.

W przeliczeniu na walutę unijną cena OMP w Polsce była niższa niż tydzień wcześniej i wyniosła 177,43 euro/100 kg. Cena ta była o 4,5% większa od ceny interwencyjnej. W końcu lipca br., po pięciotygodniowym spadku, zwiększyła się też cena OMP w Unii Europejskiej, osiągając poziom 181,43 euro za 100 kg.

Od czterech tygodni w kraju drożeje pełne mleko w proszku. W dniach 24-30.07.2017 roku producenci zbywali PMP po 12,70 zł/kg, tj. drożej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 7,5% niż przed miesiącem. Cena PMP była również o 47% większa niż w analogicznym tygodniu 2016 roku. Krajowa cena PMP była niższa o 2% od unijnej ceny tego proszku, która w końcu lipca br. osiągnęła poziom 305,89 euro/100 kg.

Zwyżkowy trend wykazują też sery podpuszczkowe dojrzewające. W dniach 24-30 lipca 2017 roku cena sera Edamskiego ukształtowała się na poziomie 14,50 zł/kg (bez VAT), czyli wyższym o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż w końcu czerwca br.

Za ser Gouda producenci otrzymywali 14,46 zł/kg (bez VAT). Było to więcej o 4% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Wymienione gatunki serów były o 28-29% droższe niż w porównywalnym tygodniu 2016 roku.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej Global Dairy Trade na początku sierpnia br. przerwana została wzrostowa tendencja cen masła. Na aukcji, która odbyła się 1 sierpnia 2017 roku za ten rodzaj tłuszczu płacono 5747 USD/t, a zatem mniej o 4% niż w poprzednim notowaniu (z 18.07.br.) i o 0,5% niż przed miesiącem. Od połowy czerwca br. utrzymuje się spadkowy trend cen sera Cheddar. Na początku sierpnia br. za 1 tonę tego produktu otrzymywano 3932 USD, tj. mniej o 4% niż dwa tygodnie wcześniej i o 3% niż przed miesiącem.

Od początku lipca br. na platformie handlowej Global Dairy Trade drożeje pełne mleko w proszku, a tanieje mleko odtłuszczone. W notowaniu z 1 sierpnia br. za PMP uzyskano 3155 USD/t, czyli o 1% więcej niż dwa tygodnie wcześniej i niż przed miesiącem. Cena OMP średnio wynosiła 1966 USD/t. Był to poziom niższy o 3% niż na poprzedniej aukcji i o 6% niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem masło było dwa razy droższe, ser Cheddar – o 36%, PMP – o 39%, a cena OMP ukształtowała się na tym samym poziomie.

(09.08.2017 za gospodarz.pl)