Rynek produktów mleczarskich w Polsce (10.09.2017)

25.09.2017

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu września br. odnotowano zniżkę cen masła w blokach. Jednocześnie utrzymała się wzrostowa tendencja cen masła konfekcjonowanego. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 4-10.09.2017 roku za 1 kg masła w blokach płacono 24,46 zł, czyli o 2% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 4% więcej niż przed miesiącem.

Za masło konfekcjonowane producenci otrzymywali 26,67 zł/kg, a więc więcej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 9% niż miesiąc wcześniej. Oba rodzaje masła były droższe niż przed rokiem o 65%.

W Unii Europejskiej przeciętne ceny odtłuszczonego mleka w proszku od połowy czerwca br. wykazują trend zniżkowy. W pierwszym tygodniu września br. cena tego proszku kształtowała się w granicy 170 euro/100 kg, tym samym zbliżyła się do poziomu ceny interwencyjnej – 169,80 euro za 100 kg.

W Polsce za OMP płacono 7,43 zł/kg – 1,75 euro/kg w przeliczeniu na walutę unijną, tj. o 1% mniej niż rok wcześniej. Był to jednak poziom wyższy o 0,2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Średnia krajowa cena OMP była o 3% większa od ceny interwencyjnej.

(25.09.2017 za gospodarz.pl)