VIII Forum 100

19 października 2017 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Forum 100 to doroczna Gala przemysłu spożywczego. Patronatem honorowym objęli ją: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Współorganizatorami Gali byli: Krajowa Rada Drobiarstwa, Stowarzyszenie Polska Wódka/Polish Vodka Association, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Związek Polskie Mięso i Związek Polskich Przetwórców Mleka. Partnerem głównym Forum 100 był Bank Pekao, partnerami strategicznymi: JSH Hamilton Poland, DENTONS, IFM Electronic, SIEMENS. Partnerami byli: Hortimex, Polish Vodka Association, SM Lazur, Sokołów, Eko Pak, REKOPOL, Animex, Mérieux NutriSciences, Bronisze, M&P Alkohole i Wina Świata, PATPOL Kancelaria Patentowa i Kompania Piwowarska.

Ideą gali „Forum 100” jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami firm żywnościowych a przedstawicielami polskiego i europejskiego parlamentu, resortów rolnictwa i gospodarki oraz szeroko pojętych instytucji mających wpływ na funkcjonowanie przemysłu żywnościowego.

Na Galę przybyli przedstawiciele przemysłu żywnościowego oraz świata nauki, polityki, gospodarki i mediów oraz przedstawiciele ambasad.

Galę prowadzili: Andrzej Gantner – dyrektor generalny PFPŻ ZP i Agnieszka Kępińska-Sadowska – członek Zarządu PFPŻ ZP.

Otwierając Galę Małgorzata Skonieczna, prezes PFPŻ ZP, powiedziała: – Rok 2016 to jest rok sukcesu. To jest kolejny rekord. Po raz kolejny okazała się, że zarówno produkcja jak i wartość i eksport żywności są filarem polskiej gospodarki.

W imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztofa Jurgiela głos zabrał wiceminister Jacek Bogucki.

Następnie głos zabrał Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

W imieniu Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów głos zabrał dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju – Łukasz Porażyński.

Jako ostatni głos zabrał Jerzy Plewa, szef Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich, który jako pierwszy otrzymał „Pro Polonia Opulenta” w 2003 roku.

Zaproszeni goście wysłuchali też panelu dyskusyjnego pt. „Strategia rozwoju polskiej żywności – szanse i zagrożenia. Moderatorem panelu był Andrzej Gantner, a udział w nim wzięli: Jacek Bogucki – wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Łukasz Porażyński – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, europoseł Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, prof. Andrzej Kowalski – dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Andrzej Kopyrski – wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., Łukasz Hołubowski – zastępca dyrektora generalnego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono statuetki „Pro Polonia Opulenta – dla Polski dostatniej”. Przyznawane są one przez Polską Federację Producentów Żywności osobom i instytucjom mającym szczególny wpływ na warunki funkcjonowania i rozwoju przemysłu żywnościowego, W tegorocznej edycji Kapituła konkursu postanowiła przyznać nagrody w trzech konkurencjach: Nauka, Media i Finanse. W tym roku statuetkę „Pro Polonia Opulenta – dla Polski dostatniej”

– w kategorii Nauka – nagrodę za wieloletnią działalność naukową dotyczącą analizy ekonomicznej funkcjonowania gospodarki żywnościowej Kapituła przyznała prof. Andrzejowi Kowalskiemu;

– w kategorii Media – Kapituła przyznała nagrodę dla miesięcznika „Przemysł Spożywczy” za merytoryczne i obiektywne przekazywanie informacji związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym w Polsce. Nagrodę odebrała Danuta Chyłek – redaktor naczelna miesięcznika;

– w kategorii Finanse – Kapituła przyznała nagrodę dla Banku Pekao S.A. za działania na rzecz wspierania przemysłu żywnościowego.

Następnie goście wysłuchali koncertu gwiazdy wieczoru – zespołu De Mono.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.