Spotkanie z europosłem Czesławem Siekierskim

16 lutego 2018 w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie odbyło się spotkanie z europosłem Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, zorganizowane przez AgroBiznesKlub, KZSM Zw. Rew., Federację Gospodarki Żywnościowej RP i Polski Związek Plantatorów Roślin Zbożowych.

Zaproszonych gości powitał Leon Wawreniuk, wiceprezes AgroBiznesKlub. Spotkanie prowadzili: Leon Wawreniuk i prof. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przyznał nagrodę im. Stanisława Kaszubskiego, przyznawaną najbardziej zasłużonym dla branży zbożowej w Polsce, Leonowi Wawreniukowi za „wybitne zasługi w kształtowaniu przemian i modernizacji polskiej wsi”.

Następnie głos zabrał europoseł Czesław Siekierski, który omówił prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Po wypowiedzi Czesława Siekierskiego zaproszeni goście zadawali pytania europosłowi. Jako pierwszy głos zabrał Waldemar Broś, prezes KZSM Zw. Rew.

Pytanie dotyczące branży mleczarskiej zadała też Maria Wieczorek, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „OZO” z Ozorkowa.

Na zakończenie spotkania głos zabrał prof. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Poseł PE Czesław Siekierski przygotował na spotkanie dwa dokumenty:

pdf

Komunikat Komisji Europejskiej „Przyszłość Rolnictwa i produkcji żywności” – najważniejsze pytania i odpowiedzi.

pdf

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”.