VI Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego

25 sierpnia 2018 w Kole odbyło się VI Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego. Święto rozpoczęło się od Konferencji pt. „Aktualna sytuacja w branży mleczarskiej i jej perspektywy”, która odbyła się w restauracji firmowej OSM w Kole.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Waldemar Broś, wicestarosta powiatu kolskiego – Marek Banaszewski, członek zarządu powiatu kolskiego – Czesław Marek, wiceburmistrz Koła – Elżbieta Modrzejewska, przedstawiciele lokalnych samorządów z innych powiatów, prezesi spółdzielni mleczarskich oraz przedstawiciele firm współpracujących z branżą mleczarską, eksporterzy i importerzy produktów mleczarskich, dziennikarze, pracownicy OSM w Kole.

Konferencję rozpoczął recital Katarzyny Zawady.

Po recitalu zaproszeni goście obejrzeli krótki film o powstaniu i rozwoju Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole.

Przybyłych gości powitał prezes OSM w Kole – Czesław Cieślak.

Następnie głos zabrał wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski, który omówił sytuację branży mleczarskiej w Wielkopolsce.

Kolejnym mówcą był prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Waldemar Broś. W swoim wystąpieniu omówił problemy związane ze skupem mleka i jego przetwórstwem. Mówił też o problemach związanych z sieciami handlowymi.

Oficjalną część zakończył występ Kabaretu AFERA i recital Katarzyny Zawady.

Po konferencji zaproszeni goście udali się na Stadion Miejski w Kole. Tu Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego odbywało się w formie pikniku. Patronat honorowy nad Świętem objął marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Była promocja wielkopolskich mleczarń, promocja powiatu w formie stoisk wystawowych, wesołe miasteczko dla dzieci, gry, zabawy, konkursy, pokaz tradycyjnego wyrobu masła. Wśród wystawców znalazły się stoiska: OSM w Kole, SMU w Strzałkowie, TOP TOMYŚL z Nowego Tomyśla, OSM w Śremie, SM Września, OSM w Jarocinie i Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych.

Na zakończenie Święta Mleka w Wielkopolsce i Powiatu Kolskiego wystąpiły gwiazdy wieczoru zespół BRACIA.