Problemy Gospodarki Energią i Środowiskiem

W dniach 3-6 września 2018 w Janowie Podlaskim odbyła się XXXVII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Gospodarki Energią i Środowiskiem”.

Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat honorowy objął J.M. Rektor UWM w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki. Gościem honorowym Konferencji był jej wieloletni organizator prof. dr hab. inż. Janusz Budny. Gospodarzem regionalnym była Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele kadry technicznej z zakładów mleczarskich oraz firmy zajmujące się wprowadzaniem na rynek urządzeń służących ochronie środowiska i ograniczeniu zużycia energii. Myślą przewodnią Konferencji jest: „łączyć tych, którzy potrafią, z tymi, którzy potrzebują”.

Uczestników powitali: prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica i dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM oraz mgr inż. Edward Bajko, który oficjalnie otworzył Konferencję. Uczestników powitał też obecny na Konferencji prodziekan Wydziału Nauki o Żywności – dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Pierwszy dzień podzielony został na cztery sesje.

Sesję I, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica rozpoczął wykład prof. dr. hab. inż. Janusza Budnego pt. „Energia”.

Swoje referaty zaprezentowali też:

– dr Grzegorz Szczubełek z Katedry Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Uwarunkowania rozwoju energetyki w UE i w Polsce w kontekście postulatu zrównoważonego rozwoju”;

– dr Magdalena Muradin z Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. „Efekty ekologiczne produkcji energii i ciepła z biogazu”;

– prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pt. „Efektywność energetyczna i środowiskowe aspekty pracy zakładów przemysłu rolno-spożywczego. Wybrane zagrożenia”;

– prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności z Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie pt. „Chemiczne zagrożenia mleka i produktów mlecznych związane ze środowiskiem z uwzględnieniem działań proekologicznych w mleczarstwie”.

Sesji II przewodniczył prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski z SGGW w Warszawie.

Podczas tej sesji referaty zaprezentowali:

– prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski z Katedry Inżynierii Środowiska i dr inż. Maciej Wesołowski z Katedry Elektrotechniki Energetyki Elektroniki i Automatyki UWM w Olsztynie pt. „Analiza możliwości odzysku ciepła ze ścieków z przemysłu spożywczego”;

– Jan Marjanowski i Anna Piotrzkowska z Przedsiębiorstwa MARCOR pt. „Nowe prawo wodne – jak mniej stracić na zmianie przepisów. Audyt wodny”;

– Marta Marjanowska i Arkadiusz Nalikowski z Przedsiębiorstwa MARCOR pt. „Technologie odzysku wód poprocesowych (recycling wody) w zakładach przemysłowych – inwestycje o krótkim okresie zwrotu”;

– Dariusz Sapiński, prezes SM MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, pt. „Zastosowanie kogeneracji w przemyśle mleczarskim”;

– Grzegorz Koczkodaj z SM SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim, pt. „Proefektywność energetyczna na przykładzie Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim”;

– Gniewosz Widuch z firmy Ferox Energy Systems, pt. „Układy kogeneracyjne jako rozwiązanie problemu smogu”.

Sesji III przewodniczył prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki.

W tej części swoje referaty zaprezentowali:

  • Krzysztof Szałucki z firmy Gestra Polonia, pt. „Metodyka obliczeń opłacalności zastosowania sytemu odzysku ciepła oparów odprowadzanych z procesu odgazowania termicznego wody zasilającej kotły parowe”;
  • Barnhard Morawietz z firmy Loos Centrum, pt. „Znaczenie pojemności wodnej kotła w określaniu efektywności energetycznej”;
  • Andrzej Pluta z firmy CES pt. „Systemy poligeneracyjne w przemyśle spożywczym – redukcja kosztów energii wraz z bezpieczeństwem energetycznym zakładu”;
  • Andrzej Gliwiak z firmy Fristam Polska pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju w praktyce użytkownika popm”;
  • Sławomir Czajkowski z firmy Swimar pt. „Korzyści ekologiczno-ekonomiczne zastosowania innowacyjnych zbiorników do magazynowania substancji płynnych”.

Sesji IV przewodniczył mgr. inż. Dariusz Sapiński, prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA. Ta sesja była poświęcona prezentacji firm biorących udział w Konferencji, konsultacjom z ich przedstawicielami i prezentacji stoisk.

W kolejnym dniu trwania Konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Spółdzielczej mleczarni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim oraz Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.