XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

W dniach 26-28 września 2018, w Hotelu Narvil w Serocku, odbyło się XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej zorganizowane przez Agnieszkę Maliszewską.

Zaproszonych gości powitała organizatorka Forum, Agnieszka Maliszewska. Forum prowadziły Dorota Kuc i Magda Gołaszewska dziennikarki TVP Białystok.

W Forum udział wzięło 200 uczestników reprezentujących 15 narodowości, a wśród nich: kilka instytucji naukowych, przedstawiciele kilku ministerstw rolnictwa, przedstawiciele organizacji branżowych z kraju i ze świata, 19 prelegentów, 21 panelistów, 19 partnerów komercyjnych, 11 patronów honorowych, prezesi i dyrektorzy mleczarń. Patronat honorowy nad Forum objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP, Senat RP, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ambasada Królestwa Niderlandów, Ambasada Nowej Zelandii, Ambasada Republiki Francuskiej, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Europejskie Stowarzyszenie Mleczarzy – EDA, EUCOLAIT i Polska Izba Mleka.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników Forum.

Forum podzielone zostało na cztery sesje tematyczne zakończone panelami dyskusyjnymi.

W Sesji 1 pt. „Aktualny stan sektora mleczarskiego w kontekście realizowanej i planowanej polityki” swoje wystąpienia zaprezentowali:

  • Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca, pt. „Sytuacja na rynku mleka z perspektywy unijnych producentów mleka”;

– Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, pt. „Sytuacja na polskim rynku mleka oraz działania rządu na rzecz zapobiegania kolejnym kryzysom”;

– Raphaëlle Malot, Ministerstwo Rolnictwa, Sektora Rolno-Spożywczego i Leśnictwa Francji, pt. „Sytuacja na rynku mleka oraz zapasy odtłuszczonego mleka w proszku”;

– Jakub Olipra, ekonomista w Crédit Agricole Bank Polska S.A., pt. „Tendencje na światowym rynku mleka”;

– Jukka Likitalo, sekretarz generalny EUCOLAIT, pt. „Punkty zwrotne w mleczarstwie – polityka handlowa w 2018 roku”;

– Łukasz Wyrzykowski, dyrektor ds. analiz mleczarskich w IFCN AG, pt. „Rozwój globalnych trendów i perspektyw dla sektora mleczarskiego”;

– Robin Manning, ekspert ds. handlu rolnego w Ministerstwie Środowiska, Żywności i Rolnictwa Wielkiej Brytanii, pt. „Znaczenie handlu rolno-spożywczego pomiędzy Polską a Wielką Brytanią”.

W panelu dyskusyjnym, którego moderatorem był prof. Andrzej Babuchowski, prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, udział wzięli: Jakub Olipra, Raphaëlle Malot, Jukka Likitalo, Lilija Tepeliene, Łukasz Wyrzykowski, Robin Manning.

W Sesji 2 pt. „Założenia finansowe w nowej perspektywie finansowej WPR, w tym miejsce dostawców i przetwórców mleka. Szanse i zagrożenia” swoje wystąpienia zaprezentowali:

– Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, poseł do Europarlamentu, pt. „Wyzwania i uwarunkowania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju rolnictwa europejskiego w kontekście rosnącego wpływu uwarunkowań zewnętrznych i znaczenia innowacji”;

– Michel Nalet, prezydent Europeon Dairy Association (EDA), pt. „Zmiany we wspólnej organizacji rynków produktów rolnych – jaka przyszłość czeka system interwencyjny i inne instrumenty?”;

– Roel Jongeneel, starszy badacz, analityk polityki i rynku, Wageningen Economic Research, pt. „Czy reforma WPR oznacza reformę unijnego sektora mleczarskiego?”;

W panelu dyskusyjnym, którego moderatorem była Magdalena Józefecka, udział wzięli: Czesław Siekierski, Michel Nalet, Roel Jongeneel i Aneta Suchoń.

W Sesji 3 pt. „Możliwości stwarzane przez krajowe i unijne fundusze inwestycyjne oraz pakiety stabilizacyjne dla sektora” swoje wystąpienia zaprezentowali:

– prof. Andrzej Babuchowski, prezes IIPM, pt. „Kierunki innowacji w mleczarstwie i potencjalne ich wsparcie”;

– Dragan Rajković, menedżer ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Tetra Pak, pt. „Opakowania dla branży mleczarskiej w świetle gospodarki o obiegu zamkniętym”;

– Karolina Żelawska-Pałasz, Sekcja Korporacyjna Departamentu Państw Bałtyckich i Europy Północnej w Europejskim Banku Inwestycyjnym, pt. „Możliwości inwestycyjne z wykorzystaniem kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskiej branży mleczarskiej”;

– Riitta Brandt, wiceprezes ds. polityki żywnościowej i handlu, Valio Ltd., pt. „Inwestowanie w przyszłość – Przyktad Valio Ltd.”;

– Dariusz SokuIski, Dział Efektywności Energetycznej w Siemens, pt. „Efektywność energetyczna jako przewaga konkurencyjna”.

W panelu dyskusyjnym, którego moderatorem była Dorota Kuc, udział wzięli: prof. Andrzej Babuchowski, Riitta Brandt, Jacek Świgoń, Karolina Żelawska-Pałasz, Przemysław Mikołajczyk, Johan Carlsson, Magdalena Szabłowska.

W Sesji 4 pt. „Mechanizmy wspomagające i zabezpieczające dochody rolników i przetwórców” swoje wystąpienia zaprezentowali:

  • Henrike Burchardi, starszy analityk w Ife Institute of Food Economics, pt. „Jak rozwiązać kwestię rosnącej zmienności cen produktów mlecznych w Europie: rola kontraktów terminowych futures, nowe modele cen produktów mlecznych i inne strategie zarządzania ryzykiem”;
  • Peter Blogg, starszy menedżer ds. produktów rolnych na Europejskiej Giełdzie Energii (EEX), pt. „Giełdy terminowe i ich rola w zakresie zarządzania ryzykiem cenowym dla produktów mlecznych na zmieniającym się rynku”;
  • David Richmond, menedżer ds. strategii handlowych (EMEA), Fonterra Co-Operative Group pt. „Zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie dochodu: perspektywa nowozelandzkiej spółdzielni mleczarskiej”;
  • Jarosław Trębski, GEA Polska, pt. „GEA jako światowy lider w procesie wdrażania nowych technologii”.

W panelu dyskusyjnym, którego moderatorem była Joanna Nowak, udział wzięli: Peter Blogg, David Richmond, Jakub Olipra, Marzena Trajer – dyrektor Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Sylwester Mierzejewski – wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej podsumowała jego organizatorka - Agnieszka Maliszewska.

Wieczorem drugiego dnia trwania Forum odbyła się Gala Rozdania Nagród XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.