17 Międzynarodowe Forum Mleczarskie

W dniach 4-6 września w Serocku odbyło się 17 Międzynarodowe Forum Mleczarskie.

Zaproszonych gości powitała i uroczyście otworzyła Forum jego organizatorka – Agnieszka Maliszewska oraz Dorota Kuc – dziennikarka TVP3 Białystok.

Peter Knauer, prezes Hochland Polska zaprezentował album, wydany z okazji 25-lecia firmy w Polsce, pt. „White & Black”. Powiedział też, że pieniądze ze sprzedaży albumu zostaną przeznaczone na cel charytatywny, a mianowicie przekazane Stowarzyszeniu „DROGA”, które wspiera dzieci z rodzin najbiedniejszych.

Forum podzielone było na cztery sesje tematyczne. Każda sesja zakończona była panelem dyskusyjnym.

Pierwszego dnia trwania Forum odbyły się dwie sesje.

Sesja I. Sytuacja na światowym, unijnym i polskim rynku mleka.

Udział w niej wzięli:

 • Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca „Perspektywy WPR w Europie”;
 • Alesander Anton, sekretarz generalny EDA, „Sytuacja rynków mleka z punktu widzenia EDA”;
 • Michel Nalet, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA, „Sytuacja rynków mleka z punktu widzenia EDA”;
 • Frédéric Chausson, Coop de France, dyrektor Depratamentu Spraw Publicznych i Stosunków Zewnętrznych w Sodiaal, „Sytuacja na polskim, europejskim i światowym rynku a wspólna polityka rolna. Francuski punkt widzenia”;
 • David Richmond, menedżer ds. strategii handlowych EMEA w Fonterra Co-Operative Group, „Kolejny rok, kolejny kryzys: perspektywy z Nowej Zelandii na podstawie Spółdzielczości Mleczarskiej”;

– Jakub Olipra, ekonomista w Crédit Agricole Bank Polska, „Czy to koniec podwyższonej zmienności cen na rynku mleka?;

– Brigitte Misonne, pełniąca obowiązki Szefa Departamentu ds. Produktów Zwierzęcych w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, „Zrównoważona przyszłość sektora mleczarskiego”.

Po sesji I odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Thomas Magnusson, Alesander Anton, David Richmond, Frédéric Chausson, Brigitte Misonne i Jakub Olipra.

Pierwszą sesję podsumował Jakub Olipra, ekonomista w Crédit Agricole Bank Polska.

Sesja II. Światowy handel produktami mleczarskimi

Udział w niej wzięli:

 • Jukka Likitalo, sekretarz generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi, „Handel produktami mlecznymi: rozwój i perspektywy”;
 • Jana Sutenko, analityk w IEG Vu Agribusiness Inteligence/Informa, „Europejskie przepływy handlowe w 2018 roku i możliwości ich ekspansji”;

– Janusz Turowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Rozwój mleczarstwa a sprawy klimatyczne i środowiskowe”;

– Kinga Sieradzon, dyrektor generalny Tetra Pak, „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – czy to wystarczy?”;

– Andrzej Olszewski, Miko Pak, „Nowe wyzwania stawiane opakowaniom w kontekście wymagań ekonomii cyrkularnej”;

– Chris Carson, radca rolny w Przedstawicielstwie Nowej Zelandii w Unii Europejskiej, „Ślad węglowy branży mleczarskiej – Nowa Zelandia i inicjatywy globalne”.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Jukka Likitalo, Jana Sutenko, Janusz Turowski, Kinga Sieradzon, Andrzej Olszewski, Chris Carson.

Sesję drugą podsumowała Kinga Sieradzon, dyrektor generalny Tetra Pak.

Drugiego dnia trwania Międzynarodowego Forum Mleczarskiego odbyły się kolejne dwie sesje tematyczne.

Sesja III.BREXIT i jego skutki dla europejskiego mleczarstwa

W sesji III udział wzięli:

 • Michel Nalet, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA, „Skutki Brexitu dla europejskiego rolnictwa i sektora mleczarskiego”;
 • Marie-Christine Le Gal, radca rolny w Polsce, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii, „Sytuacja na francuskim rynku mleka i konsekwencje Brexitu”;
 • Hans Foldenauer, Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, „Brexit i jego skutki dla europejskiego sektora mleczarskiego”;
 • Tommaso Mario Abrate, wiceprzewodniczący Copa-Cogeca, „Jakie są konsekwencje Brexitu dla włoskich spółdzielni mleczarskich?”;

– Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, „Polskie mleczarstwo, a Brexit”.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Jan Krzysztof Ardanowski, Marie-Christine Le Gal, Hans Foldenauer, Tommaso Mario Abrate, Michel Nalet, Alo Duffy – przewodniczący Grupy Zadaniowej Copa-Cogeca ds. Brexitu. Dodatkowymi gośćmi panelu byli: Andrius Palionis – minister rolnictwa Łotwy oraz Mart Järvik – minister rolnictwa Estonii, goszczący w Serocku w ramach spotkania Ministrów Rolnictwa Krajów Bałtyckich.

Sesję trzecią podsumował prof. Andrzej Babuchowski, prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego – IIPM.

Sesja IV: Innowacyjne spojrzenie na rynek mleka

Udział w tej sesji wzięli:

 • Hanan Ali Abdulla, naczelnik Wydziału Rejestracji Artykułów Spożywczych i Oceny Etykiet Bezpieczeństwa Żywności w Rządzie w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, „Import produktów spożywczych w Dubaju – omówienie procedur i regulacji”;
 • Mieczysław Obiedziński, dyrektor operacyjny TÜV SÜD Polska, „Certyfikacja standardów jakości i bezpieczeństwa – budowanie zaufania i wartości dodanej”;

– Jacek Strzelecki, ekspert rynku rolnego i chińskiego, „Kierunki innowacji produkcyjnych (hodowlane, technologiczne, bezpieczeństwo żywności) i produktowych w chińskiej branży mleczarskiej”;

– Jakob Reinhold, Wydział Ekonomiczny, Ambasada RP w Niemczech, „Transformacja cyfrowa w niemieckim sektorze mleczarskim”;

– Rafał Kuźniak i Paweł Zamel, firma SIEMENS, „Smart Infrastructure – bezpieczeństwo i efektywność energetyczna”.

W panelu udział wzięli: Hanan Ali Abdulla, Mieczysław Obiedziński, Jacek Strzelecki, Jakob Reinhold, Dariusz Sapiński – prezes SM MLEKOVITA i Łukasz Kalinowski – wiceprezes OSM Piątnica.

Podczas trwania 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego odbyło się też spotkanie ministrów rolnictwa krajów nadbałtyckich, czyli: Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Podczas spotkania podpisano Wspólną Deklarację Ministrów Rolnictwa Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, w której zaprezentowano uzgodnione, wspólne stanowisko w następujących kwestiach: zapewnienia odpowiedniego budżetu na wdrożenie nowych celów i wyzwań Wspólnej Polityki Rolnej, zapewnienia równych warunków konkurencji poprzez wyrównanie płatności bezpośrednich, zapewnienia przez Komisję Europejską nadzwyczajnych środków na rzecz zarządzania kryzysowego, uwzględniającego ryzyko związane z bezumownym Brexitem.

Wieczorem drugiego dnia, podczas uroczystej kolacji wyłonieni zostali laureaci 13 Rankingu Spółdzielni Mleczarskich.

Trzeciego dnia Forum odbył się „Ladies Day”, czyli panel, w którym udział wzięły tylko kobiety, a dotyczył on roli kobiet w światowym sektorze mleczarskim, perspektyw i wyzwań, przed którymi stoją liderki światowego mleczarstwa.

Do udziału w panelu zaproszone zostały kobiety, dla których kwestie związane z sektorem mleczarskim są codziennością, jak również przedstawicielki instytucji rządowych z Europy i świata. Podczas Ladies Day głos zabrały m.in. ambasador Nowej Zelandii w Polsce, na Ukrainie, Łotwie, Litwie, w Estonii i Gruzji, Pani Mary Thurston, radca rolny Ambasady Francji Pani Marie-Christine Le Gal, przedstawicielka rządu w Dubaju – Hanan Ali Abdulla, przewodnicząca Komisji Kobiet Cogeca – Lotta Folkesson, wiceprezes Konfederacji Fińskich Spółdzielni PELLERVO – Tiina Linnainmaa, przedstawicielka Crédit Agricole Bank Polska S.A. – Agata Jakóbczyk-Zielińska, wiceprzewodnicząca Young Dairy Committee w ASSOLATTE – Valentina Zanetti oraz Agnieszka Maliszewska – organizator Międzynarodowego Forum Mleczarskiego.

Spotkanie miało na celu, oprócz wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji, zbudowanie możliwości udzielania sobie nawzajem wsparcia, aby uczynić funkcjonowanie kobiet w branży mleczarskiej łatwiejszym. Zgodnie z hasłem przewodnim tego dnia „Behind every successful woman is herself – każda kobieta sukcesu sama na ten sukces zapracowała”, dzielenie się doświadczeniami i wzajemna pomoc mogą się przyczynić do tego, że coraz więcej pań będzie mogło uznać się za taką kobietę.