29 Gala Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019

27 listopada 2019, w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyła się Gala Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP zorganizowana przez AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad Galą objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Galę Agroligi poprzedziły IX Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, które odbyły się – w ramach nieformalnej AgroAkademii Umiejętności Praktycznych AgroBiznesKlubu – na wybranych 6 wydziałach SGGW, gdzie wybitni praktycy – rolnicy i agroprzedsiębiorcy oraz kreatorzy polityki rolnej – dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami i kadrą pedagogiczną SGGW.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, obecne i byłe władze SGGW z rektorem prof. Wiesławem Bielawskim na czele, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rolnictwem – branżowych i samorządowych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, parlamentarzyści, przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych.

Jako pierwszy głos zabrał rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski.

Następnie, w ramach ogólnopolskiego konkurs Agroprzedsiębiorca RP 2019, odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym w Polsce agroprzedsiębiorcom i rolnikom oraz przedstawicielom instytucji obsługujących rodzime rolnictwo i agrobiznes szabel oficerskich i szyszaków, czyli hełmów rycerskich.

Konkurs jest rozgrywany w 4 kategoriach: Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP, Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019 oraz Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2019.

W tym roku nagrody wręczali minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

W kategorii Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP, gdzie kryterium jest minimum 40 lat pracy zawodowej na stanowisku kierowniczym i sukcesy na niwie gospodarczej, nagrody otrzymali:

 • Czesław Cieślak, prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole,
 • Teresa Kośmicka, prezes zarządu Spółdzielni Produkcji Rolnej Agrofirma w Skórzewie,
 • Tadeusz Łuczak, twórca i współwłaściciel rodzinnej firmy A-Lima-Bis w Środzie Wielkopolskiej,
 • Józef Szymkowiak, twórca i współwłaściciel rodzinnej Grupy Gospodarstw Drobiarskich w Dębienku.

W kategorii Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP szyszaki otrzymali:

 • Waldemar Broś, od 2009 roku prezes zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie,
 • Wiktor Kolbowicz, od 37 lat prezes Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku.

W kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019 nagrodę – szablę otrzymali:

 • Leszek Galemba, właściciel 250-hektarowego rodzinnego Gospodarstwa Rolnego Kiełczew Smużny Czwarty, specjalizującego się w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym,
 • Piotr Makowski, właściciel blisko 100-hektarowego rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w Linnem, zajmującego się towarową produkcją zwierzęcą – tucz brojlerów kurzych oraz chów bydła mlecznego i opasowego i produkcją roślinną,
 • Dorota McKeen, prezes firmy MCKEEN BEEF SH w Linne zajmującej się ubojem bydła i Paweł Marciniak, prezes firmy MCKEEN BEEF CP w Liskowie, zajmującej się rozbiorem i pakowaniem wołowiny,
 • Janusz Mojak, prezes zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie,
 • Grażyna, Jan i Cezary Rokiccy, właściciele 15-hektarowego specjalistycznego gospodarstwa sadowniczego pn. „Sad Rokicki” w Białej Rawskiej,
 • Elżbieta i Michał Skłodowscy, twórcy i właściciele firmy Skłodowski Sp.J. z siedzibą w Zarębach Kościelnych, zajmującej się kompleksową obsługą rolnictwa w północno-wschodniej części Polski.

W kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu 2019 nagrodę – szablę otrzymał:

 • dr Roman Warzecha, kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

Następnie głos zabrał Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, który wręczył prezydentowi Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, Maciejowi Paradowskiemu, flagę państwową ze specjalną dedykacją od Prezydenta RP.

Po przemówieniu sekretarza stanu nastąpiła uroczystość wręczenia Honorowych Odznak „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznanych przez ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Odznaki wręczył minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a otrzymali je: Jolanta Chowańska, Marek Czerniakiewicz, Danuta Dąbrowska, Krystyna Dąbrowska, Elżbieta Fiedorczuk, Jolanta Galemba, Wiesław Grabowski, Barbara Gryciuk, Ewa Grygoruk, Marcin Januszczak, Witold Klimczak, Dariusz Kmak, Alina Lewczuk, Beata Makowska, Iwona Niestoruk, Halina Niewińska, Rafał Oksztulski, Ewa Panak, Mirosław Pietrusewicz, Barbara Popławska, Taisa Pychnier, Monika Radzikowska-Cymerska, Elżbieta Siebiesiewicz,

Elżbieta Skłodowska, Tamara Sojko, Anna Steciuk, Lucyna Szumeluk, Jolanta Wasiluk, Grażyna Wiatr, Bogumił Wójcik, Halina Zaremba, Zofia Zdrojkowska.

Wręczono też nagrody AgroKlasy ODR 2019, obejmującego najciekawsze artykuły ukazujące się w poszczególnych czasopismach, wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Kolejnym mówcą był minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który pogratulował wszystkim laureatom, a także wyróżnionym honorową odznaką Zasłużony dla rolnictwa. Podkreślił symboliczne znaczenie zarówno medali, jak i szyszaków i szabel, czyli nagród przyznawanych w konkursie Agroprzedsiębiorca RP.

– Szyszaki i szable symbolizują miłość do ojczyzny, wiedzę o jej złożonych losach, o tym co było piękne i wzniosłe. Medale, na których widnieją dłonie trzymające bryłkę ziemi, z której wyrasta roślina, to piękne, symboliczne połączenie pracy rolnika i przyrody – zauważył szef resortu rolnictwa.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.