Centrum Gastronomii i Sztuki Kulinarnej WNoŻ

28 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności przy Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Centrum posiada osiemnaście pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt, który umożliwia prowadzenia badań z zakresu biooceny żywności, dietetyki i gastronomii. Kierownikiem Katedry została prof. Lidia Wądołowska. Tak więc Wydział Nauki o Żywności UWM wzbogacił się o kolejną placówkę naukową. Jest to jedyna w Polsce tego typu placówka naukowo-badawcza.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz uczelni: prof. Ryszard Górecki – rektor UWM, prof. Mirosław Gornowicz – Prorektor UWM, władz miasta: Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna, Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przemysłu spożywczego oraz goście z ośrodków naukowych w kraju.

  

W swoim wystąpieniu Rektor prof. Ryszard Górecki powiedział, że nowa placówka naukowa wpisuje się w program badań nad produkcją żywności wysokiej jakości, który realizuje UWM.

– Nasza uczelnia powinna być liderem w zakresie nauk o życiu, zwłaszcza dotyczących żywienia człowieka. Z pracowni naukowych centrum powinny skorzystać także Wydział Nauk Medycznych, Wydział Biologii i Biotechnologii,  placówki PAN, a także biznes – powiedział.

Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Waldemar Broś, wręczył Rektorowi, prof. Ryszardowi Góreckiemu, maselnicę za zasługi, jakie Rektor wniósł w rozwój przemysłu mleczarskiego.

Centrum to placówka naukowo-badawcza, ale jak zapewnia prof. Lidia Wądołowska, otwarta będzie również na potrzeby miasta oraz regionu.

– Chcemy wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości, przede wszystkim małe zakłady kulinarne, poprzez organizowanie szkoleń. Będziemy także organizować szkolenia z zakresu dietetyki – wyjaśniła Kierownik Centrum.

Centrum już realizuje projekty szkoleniowe z zakresu zdrowego żywienia. W czerwcu dr inż. Ewa Niedźwiecka oraz mgr Marta Lonnie z Pracowni Dietetycznej badały grupy dzieci z klasy 5 z SP 9 w Olsztynie i SP w Rusi oraz prowadziły szkolenia dla dzieci dotyczące prawidłowego odżywiania.

Pracownia dietetyczna wyposażona jest m.in w specjalną wagę do określania składu ciała – zawartości tłuszczu, wody, rozkładu mięśni, fałdomierz do pomiarów stopnia tkanki tłuszczowej oraz taśmę do pomiaru obwodów ciała.

 

Pracownią badań biochemicznych stanu odżywienia opiekuje się mgr Beata Krusińska. Pracownia wyposażona jest m.in. w analizatory: biochemiczny, immunologiczny, hematologiczny, mikroskop z kamerą cyfrową,

– Badamy jaka jest zależność pomiędzy żywieniem a stanem odżywienia; możemy określić stężenie hormonów w organizmie, zawartość witamin, składników mineralnych, białek, enzymów. Te badania są pomocne m.in. w ocenie ryzyka występowania chorób dietozależnych (nowotworów, chorób sercowo-naczyniowych) – powiedziała mgr Beata Krusińska.

W centrum znajdują się również laboratorium fizykochemii, laboratorium analiz instrumentalnych wyposażone m.in. w sztuczny nos, urządzenia do oceny tekstury i pomiaru barw; pracownia badania wydatków energetycznych, specjalistyczne pracownie gastronomiczne.

Dziekan prof. Bogusław Staniewski i Kierownik Centrum prof. Lidia Wądołowska wręczyli pamiątkowe adresy osobom, które przyczyniły się w dużym stopniu do powstania Centrum. Otrzymali je m.in. Rektor prof. Ryszard Górecki, Prorektor prof. Mirosław Gornowicz, Kanclerz dr Aleksander Socha, jego zastępcy, pracownicy administracyjni UWM, oraz pracownicy Katedry Żywienia Człowieka z prof. Lidią Wądołowską na czele.

Bogusław Staniewski podkreślił szczególne zaangażowanie w powstanie Centrum śp. prof. Jerzego Borowskiego, poprzedniego kierownika Katedry Żywienia Człowieka. Pamiątkowy adres w imieniu profesora odebrała jego żona, prof. Julita Eulalia Borowska.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Rektor UWM – prof. Ryszard Górecki, Kanclerz UWM – dr inż. Aleksander Socha, Dziekan WNoŻ – prof. Bogusław Staniewski, Kierownik Centrum – prof. Lidia Wądołowska oraz Prezydent Olsztyna – Piotr Grzymowicz.

Na zakończenie zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia nowootwartych pracowni i laboratoriów.