II Kongres „Bezpieczeństwo żywności zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw” (2. dzień)

W drugim dniu trwania Kongresu „Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw” gości powitali: prof. dr hab. Henryk Runowski – Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, dr hab. Jarosław Gołębiewski – prof. SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor SGGW

O roli Klastra Innowacji w Agrobiznesie jako platformy spotkań nauki z biznesem mówili prof. dr hab. Henryk Runowski – Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNE SGGW i dr inż. Sebastian Jarzębowski – Koordynator Klastra WNE SGGW.

„Zarządzanie jakością i ryzykiem w globalnych łańcuchach rolno-spożywczych” to temat wystąpienia prof. Brigitte Petersen – Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań Żywnościowych Łańcuchów Dostaw (FoodNetCenter), Uniwersytet w Bonn (Niemcy).

Prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawił „Nowe zadania i kompetencje IJHARS wynikające z ustawy o jakości żywności”, natomiast o roli Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności mówił Marek Pirsztuk – Główny Lekarz Weterynarii.

„Traceability – identyfikowalność i możliwość śledzenia produktu, podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku” to tytuł wystąpienia Iwony Zawinowskiej – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Żywności, Główny Inspektorat Weterynarii.

Temat „Analiza i zarządzanie ryzykiem” zreferował prof. dr Friedhelm Jaeger – Główny Lekarz Weterynarii landu Nordrhein-Westfalen, Niemcy (Chief Veterinary Officer des Landes Nordrhein-Westfalen).

„Od kwalifikacji personelu do poprawy efektywności przedsiębiorstwa – podejście innowacyjne” to temat referatu Carlosa Guerra i Artura Helta z Glob Solution Sp. z o.o.

Natomiast Christian Patermann – Uniwersytet w Bonn, b. dyrektor programu „Biotechnologia, rolnictwo, żywność”, Dyrekcja ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej mówił o „Europejskiej drodze do bioekonomii – wyzwaniach i perspektywach.

„Zarządzanie i komunikowanie ryzyka” to temat wystąpienia Justyny Golonko z Polskiego Radia.

O wymaganiach prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej mówił dr Paweł Wojciechowski z Katedry Prawa Żywnościowego Uniwersytetu Warszawskiego, a o roli Centrum Niemieckiego i Europejskiego Prawa Żywnościowego w doradzaniu polityce oraz uczestnikom łańcucha żywnościowego – dr Katja Brzezinski – Dyrektor Zarządzający Centrum Badań Prawa Żywnościowego Uniwersytetu w Bayreuth.

Odbyły się też trzy panele dyskusyjne.

W pierwszym – „Nadzór nad bezpieczeństwem żywności, podział kompetencji między odpowiedzialnymi jednostkami – doświadczenia polskie i europejskie?”, którego moderatorem był Tadeusz Wojciechowski – redaktor naczelny „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”, udział wzięli: prof. dr Friedhelm Jaeger, prof. Stanisław Kowalczyk, prof. Brigitte Petersen, Marek Pirsztuk.

W drugim – „Zarządzanie i komunikowanie ryzyka”, którego moderatorem był Marek Marzec – Przedstawiciel IFS CEE, uczestniczyli: Roman Jagieliński – były wicepremier minister rolnictwa, właściciel Grupy Producentów Owoców Roja, Christian Patermann, dr Czesław Siekierski – były wiceminister rolnictwa, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Adam Tański – były minister rolnictwa, Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej

Trzeci panel dyskusyjny dotyczył Prawa żywnościowego. Moderatorem był Tadeusz Wojciechowski, a udział w nim wzięli prawnicy: dr Katja Brzezinski, radca prawny dr Michał Rudy – były kierownik Biura Prawnego Głównego, Inspektoratu Weterynarii, Kancelaria Prawna Result, radca prawny Michał Walczak – były kierownik Biura Prawnego Głównego Inspektoratu Weterynarii i dr Paweł Wojciechowski.

 

Po zakończeniu pierwszego dnia Kongresu odbyła się Gala Liderzy Jakości Żywności, której organizatorem była redakcja „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”. Godło Lidera Jakości Żywności otrzymali: SM Mlekovita, PPH EWA-BIS Sp. z o.o., Zakład Mięsny „Wierzejki", Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0

 - Nowy Przegląd Mleczarski

0 sec.
Views: 0