Finał 50. edycji Orłów Agrobiznesu

Dziś (18 marca 2015 r.) w Domu Literatury przy Placu Zamkowym w Warszawie odbył się finał jubileuszowej 50. edycji konkursu o nagrodę „Orzeł Agrobiznesu”, zorganizowany przez Kapitułę nagrody i Agencję Promocyjno-Wydawniczą EMS. Honorowy patronat nad nagrodą objął wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak.

Uroczystość wręczenia nagród rozpoczął recital Joanny Rawik.

Nagrodę specjalną „Koryfeusz Orłów Agrobiznesu” otrzymali:

 • Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP za honorowy patronat nad Orłami Agrobiznesu i twórcze wspieranie idei konkursu oraz jego laureatów,
 • Franciszek J. Stefaniuk – poseł na Sejm RP za wieloletnie przewodniczenie Kapitule nagrody Orzeł Agrobiznesu,
 • Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pierwszy przewodniczący Kapituły, za twórczy wkład w rozwój idei Orłów Agrobiznesu,
 • Andrzej Larkus – współwłaściciel firmy „Larkus”, za projekt i wykonanie 419 statuetek „Orła Agrobiznesu”.

„Koryfeusz Orłów Agrobiznesu” to nagroda specjalna przyznawana osobom zasłużonym dla Kapituły i samorządowcom, którzy przez swoje rekomendacje i wsparcie przyczynili się do zdobycia przez laureatów Orła Agrobiznesu Grand Prix i Orła Agrobiznesu Super Grand Prix.

Nagrodę „Złoty Promotor Orłów Agrobiznesu” otrzymał Włodzimierz Żak – burmistrz Myszkowa.

„Srebrnymi Promotorami Orłów Agrobiznesu” zostali:

 • Ewa Ludwińska – burmistrz Chociwla w kadencji 2010-2014,
 • Barbara Zając – wójt gminy Pokój,
 • Jarosław Borowski – burmistrz Bielska Podlaskiego,
 • Ireneusz Górecki – prezes Banku Spółdzielczego w Nasielsku,
 • Stanisław Trzaskowski – burmistrz Dobrego Miasta,
 • Dorota Lew-Pilarska – burmistrz Czempina w kadencji 2010-2014,
 • Jerzy Rybicki – prezes krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” i Ryszard Jaśkowski – wiceprezes KZRSS „Społem”.

Nagrodę specjalną Kapituły „Orłów Agrobiznesu” otrzymały Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” za doskonałe produkty obecne na rynku od 70 lat.

Nagrodę „Orły Agrobiznesu” otrzymali: Bank Spółdzielczy w Goleniowie, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Agrochem, Dom Handlowy „Majster”, Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej Razem Bis, Gospodarstwo Rolne „Fałkopol”, „Społem” PSS w Bielsku Podlaskim,  „Społem” PSS „Robotnik” w Zamościu.