Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim

12 września 2022 w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie odbyło się Sympozjum pt. „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”, w którym udział wziął Ryszard Bartosik, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sympozjum to cykliczne spotkanie organizowane przez KZSM Zw. Rew. od 2010 roku z udziałem Przewodniczących Rad Nadzorczych i Prezesów Zarządów spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM Zw. Rew., na którym poruszane są aktualne problemy i zagadnienia związane z sektorem mleczarskim.

Spotkanie otworzył Waldemar Broś, prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., który omówił aktualną sytuację na rynku mleka w Polsce i Unii Europejskiej.

Następnie głos zabrał Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik.

Po przemówieniu Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytania zadawali zaproszeni goście – przedstawiciele producentów i przetwórców mleka. Poruszono ważne dla nich kwestie, takie jak:

  • zapewnienie ciągłości dostaw energii i gazu dla zakładów mleczarskich oraz wpisanie ich na listę zakładów uprzywilejowanych,
  • zapewnienia CO2 oraz azotu dla zakładów mleczarskich,
  • zlikwidowanie opłat jakie widnieją w umowach z dostawcami gazu za niewykorzystanie (poniżej 80%) wielkości zakontraktowanej gazu,
  • obniżenie VAT na olej opałowy,
  • zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego w związku ze wzrostem ceny paliwa,
  • zwiększenie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

Ryszard Bartosik odpowiedział na pytania przetwórców i producentów mleka.

Na zakończenie Lucjan Zwolak, Radca Prawny mówił o zmianach prawa – regulacjach dotyczących odpowiedzialności oraz kar za przestępstwa środowiskowe.