Spotkanie Ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami branży mleczarskiej

21 lipca br. w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli branży mleczarskiej z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztofem Jurgielem, radcą generalnym – Zofią Krzyżanowską i dyrektorem Departamentu Rynków Rolnych – Waldemarem Sochaczewskim dotyczące aktualnej sytuacji na rynku mleka.

Na wstępie Waldemar Broś – prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich przedstawił aktualną sytuację w sektorze mleczarskim.

Następnie swoje prezentacje przedstawiły dwie firmy współpracujące z branżą mleczarską – Kadet i GEA Polska.

Po prezentacjach firm głos zabrał minister Krzysztof Jurgiel, który omówił sytuację na rynku mleka w Polsce. Powiedział, że spotkanie to jest wstępem do konsultacji zmierzających do poprawy sytuacji na rynku mleka. Poinformował też, że Komisja Europejska uruchomiła drugi pakiet pomocowy dla producentów mleka.

– Komisja Europejska przeznaczyła kwotę 500 mln euro na pomoc dla producentów mleka i wieprzowiny, z czego 150 mln euro jest przeznaczone na pomoc dla rolników z całej Unii Europejskiej, którzy dobrowolnie zmniejszą produkcję mleka w okresie trzech miesięcy w odniesieniu do okresu referencyjnego w ostatnim kwartale 2015 do ostatniego kwartału 2016 roku – powiedział minister Jurgiel.

Pozostałe 350 mln euro będzie podzielone na wszystkie państwa członkowskie na pomoc dla rolników z produkcją zwierzęcą. Polska z tej kwoty otrzymała 22 mln 670 tys. euro z możliwością zwiększenia tej kwoty o 100% ze środków krajowych. Minister powiedział też, że został przedłużony skup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku.

Następnie głos zabrała Zofia Krzyżanowska – radca generalny Ministra Rolnictwa i Waldemar Sochaczewski – dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, którzy szczegółowo omówili propozycje Komisji Europejskiej.

Po wystąpieniach przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa odbyła się dyskusja dotycząca obecnej sytuacji i ewentualnej pomocy Unii Europejskiej dla sektora mleczarskiego w Polsce. Zdania były podzielone. Padły pytania dotyczące sposobu podziału środków, jak również głosy o niezmniejszanie produkcji mleka.

 

 

 

Po dyskusji dr inż. Maria Czerniewicz z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w swoim wystąpieniu mówiła o innowacjach i współczesnych trendach w technologii mleczarskiej.

Na zakończenie Agnieszka Zaborska, obecna Królowa Mleka, mówiła o swoim projekcie promowania wiedzy przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży szkolnej, o zdrowym odżywianiu w oparciu o naturalne produkty mleczarskie. Królowa Mleka reprezentuje branżę mleczarską i jest ambasadorką zdrowego stylu odżywiania się w oparciu o naturalne produkty mleczne.