Nadchodzi rewolucja w badaniach jakości mleka

Polska spółka Promity otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotację w wysokości 1.7 miliona PLN na rozwój technologii umożliwiającej badanie jakości mleka na podstawie zdjęć mikroskopowych oraz sztucznej inteligencji. Będzie to pierwsze wykorzystanie takiej technologii w przemyśle mleczarskim, która zrewolucjonizuje badania jakości surowca. Rozwiązanie MilkSpin.ai, dostarczone przez Promity to nowatorski system analizy właściwości mleka na podstawie mikroskopowego obrazu jego fizycznej struktury, oparty na zaawansowanych technikach przetwarzania obrazu i autorskich algorytmach Deep Learning. Jest to niestosowane dotąd podejście do analizy mleka w skali przemysłowej.

Obecnie popularne chemiczne metody badań i testów pozwalają na wykrycie nieprawidłowości w jakości surowca uzyskanych w procesie rozwodnienia mleka, dodania substancji zobojętniających (w przypadku nadkwaszonego mleka), czy dodania substancji konserwujących. Nie zdają one egzaminu w przypadku uszkodzeń mechanicznych. MilkSpin.ai umożliwia taką weryfikację nieprawidłowości w mleku, bowiem opiera się na analizie frakcji tłuszczowej z wykorzystaniem mikroskopowego obrazu próbki surowca i specjalnie wytrenowanej sieci neuronowej. Badaniu poddawane są kuleczki lipidowe, których struktura ulega zmianie na skutek uszkodzeń mechanicznych, a zmiana ich struktury polega na ukształtowaniu się konglomeratów kuleczek.

Analiza struktury kuleczek tłuszczowych pod kątem ich uszkodzeń to jedynie wstęp do szerszego zastosowania rozwiązania. – Nasze dalsze prace nad informacjami pozyskanymi ze zdjęć mikroskopowych mleka doprowadziły do tego, że prócz analizy struktury fizycznej mleka jesteśmy w stanie dokonać również analizy statystycznej kuleczek tłuszczowych, znajdujących się na zdjęciach, co Promity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-490 Warszawa, przy ul. Wiejskiej 14/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000339636, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000,00 zł opłaconym w całości, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-020-46-99 2 w przyszłości pomoże w optymalizacji produkcji mleczarskiej – przyznaje Krzysztof Gwardys, CEO Promity.

Z badań przeprowadzonych przez SGGW, wynika, że wykluczenie z produkcji mleka niepełnowartościowego, poddanego uprzednio wirowaniu, może doprowadzić do zwiększenia wydajności produkcji od 3% do 10% (badania dotyczyły określonego rodzaju produktu mleczarskiego). Prace badawcze były prowadzone na grupie kilkunastu mleczarni działających na rynku polskim. Uzyskany wynik pochodzi z własnych eksperymentów SGGW, polegających na analizie wpływu procesu wirowania na wydajność technologiczną mleka dla wybranych grup produktowych.

Z badań przeprowadzonych przez SGGW, wynika, że wykluczenie z produkcji mleka niepełnowartościowego, poddanego uprzednio wirowaniu, może doprowadzić do zwiększenia wydajności produkcji od 3% do 10% (badania dotyczyły określonego rodzaju produktu mleczarskiego). Prace badawcze były prowadzone na grupie kilkunastu mleczarni działających na rynku polskim. Uzyskany wynik pochodzi z własnych eksperymentów SGGW, polegających na analizie wpływu procesu wirowania na wydajność technologiczną mleka dla wybranych grup produktowych.

Zastosowanie dedykowanego rozwiązania ma przyczynić się zatem do wzrostu rentowności produkcji mleczarskiej w wyniku ograniczenia wykorzystania niepełnowartościowego mleka, a co za tym idzie polepszenia jakości wyrobów. Według twórców z Promity MilkSpin.AI przeznaczony jest dla firm mleczarskich dokonujących samodzielnych analiz mleka, ale także dla laboratoriów wykonujących takie badania usługowo.

Projekt realizowany jest wspólnie z Instytutem Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jak przyznaje dr hab. Marcin Gołębiewski, Profesor SGGW: – Innowacyjne rozwiązanie, które zostanie opracowane w ramach projektu idealnie komponuje się z rosnącymi potrzebami rynku mleczarskiego na badania analityczne poprawiające bezpieczeństwo w łańcuchu produkcji żywności, z jednej strony, z drugiej zaś, jest w stanie dostarczyć cennych informacji niezbędnych do poprawy efektywności produkcji.

Promity, istniejąca od 2009 roku firma IT, dostarcza rozwiązania i aplikacje wspierające biznes w dużych i średnich organizacjach z wykorzystaniem AI oraz algorytmów Machine Learning, a także realizuje złożone projekty z obszaru Business Intelligence oraz Big Data m.in. w branży retail, ubezpieczeniowej, finansach, rolnictwie. Promity jest partnerem takich światowych gigantów IT jak IBM, UI Path, Talend czy NetworkOptix.

(Informacja prasowa Promity)