W mleczarstwie rośnie presja kosztowa (analiza)

31.05.2022

Ekonomiści Banku Pekao opracowali raport pt. „Przetwórstwo mleka. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe.” Wynika z niego, że najpoważniejszym wyzwaniem w krótkim okresie będzie dla branży presja kosztowa.

Jak czytamy, sztywności podażowe w warunkach silnego popytu i rosnącej presji kosztowej w hodowli i przetwórstwie mleka przełożyły się na silny wzrost globalnych cen przetworów mlecznych. W ciągu 2021 r. (gru’21 vs gru’20) wzrosły one średnio o 18%, a po czterech pierwszych miesiącach 2022 r. zwyżkowały o kolejnych 14% (do czego przyczyniła się m.in. reakcja rynków na wybuch wojny w Ukrainie).

Presja kosztowa i konsolidacja

Zdaniem ekspertów Banku Pekao SA, najpoważniejszym wyzwaniem w krótkim okresie będzie dla branży presja kosztowa. Na chwilę obecną trudno wskazać przesłanki przemawiające za korektą cen skupu mleka, tym bardziej że czynniki kosztowe (m.in. wzrost cen zbóż na rynkach światowych o ponad 30% po wybuchu wojny przekładający się na koszty pasz, wzrosty cen energii i paliw) wywierają presję na opłacalność hodowców i mogą oddziaływać niekorzystnie na ich decyzje o inwestycjach w rozwój działalności.

Ceny różnych surowców będą odbijać się także bezpośrednio na kosztach działalności przetwórców, podobnie jak przełożenie wysokiej inflacji na oczekiwania płacowe pracowników. Kluczowe znaczenie będzie miała zdolność branży do neutralizowania wzrostu kosztów poprzez dalsze ich przerzucanie na ceny produktów i optymalizowanie procesów, a także maksymalizacja product mix pod kątem rentowności sprzedaży w warunkach ograniczonej dostępności surowca.

Źródło: raport pt. „Przetwórstwo mleka. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe.

Wyzwania te mogą stanowić coraz poważniejszą barierę dla mniejszych i mniej wydajnych podmiotów, prowadząc do nasilenia trendów konsolidacyjnych.

Silny popyt, osłabienie podaży

Na sztywności podażowe w państwach eksportujących nakłada się silny międzynarodowy popyt zgłaszany przez różne regiony świata, w którym od kilku lat wyraźnie przewodzą Chiny. Kraj ten w 2021 r. odpowiadał m.in. za 65% globalnego importu pełnotłustego mleka w proszku, blisko 30% odtłuszczonego mleka w proszku oraz blisko 25% masła, a w ostatnich kilku latach wykazywał bardzo szybkie tempo wzrostu wolumenów sprowadzanych z zagranicy w niemal wszystkich kategoriach produktów mleczarskich.

Rezultatem silnego międzynarodowego popytu w warunkach ograniczonej podaży i szybkiego wzrostu kosztów hodowli i produkcji był silny trend wzrostowy eksportowych cen produktów mleczarskich, po wybuchu wojny w Ukrainie dodatkowo wzmocniony przez jej wpływ na światowe rynki żywności i surowców. Licząc od maja 2020 r. (najsilniej odczuwalny negatywny wpływ pandemii COVID-20 na globalny popyt i związane z tym lokalne minimum cenowe) do kwietnia 2022 r. wyroby mleczarskie na całym świecie podrożały średnio o 56% (osiągając najwyższe poziomy cen od 2014 r.). W ujęciu rok do roku wzrost cen w kwi’22 wyniósł 23%

Źródło: raport pt. „Przetwórstwo mleka. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe

Prognozy Komisji Europejskiej dla rynku mleka

Prognozy Komisji Europejskiej przewidują, że w 2022 r. na unijnym rynku mleczarskim utrzymają się sztywności podażowe związane z niewielkim przyrostem ilości dostępnego surowca. W rezultacie firmy mleczarskie będą musiały optymalizować product mix pod kątem rentowności poszczególnych produktów (w warunkach wysokich kosztów surowca i działalności operacyjnej). Oczekiwany jest m.in. lekki spadek produkcji mleka pitnego, stabilizacja produktów fermentowanych oraz lekkie wzrosty śmietany i pozostałych produktów świeżych. W przypadku mleka w proszku wzrosnąć ma produkcja mleka odtłuszczonego kosztem spadku mleka pełnotłustego. Utrzymuje się przy tym silna presja na wzrost cen produktów – w kwietniu wzrosty średnich unijnych cen sprzedaży mleka w proszku sięgały 60-70% r/r

Źródło: raport pt. „Przetwórstwo mleka. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe.

Według prognoz KE, unijna produkcja serów w 2022 r. może odnotować niewielką zwyżkę (stymulowaną głównie eksportem, przy stabilnej konsumpcji wewnętrznej), a produkcja masła powinna utrzymać się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Bardziej wyraźnego wzrostu oczekuje się w produkcji serwatki, czemu sprzyjać powinna zarówno konsumpcja wewnętrzna jak i sprzedaż zagraniczna

Źródło: raport pt. „Przetwórstwo mleka. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe

Źródło: raport pt. „Przetwórstwo mleka. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe.

Sery i serwatka są produktami, które na początku 2022 r. notowały względnie słabsze wzrosty r/r średnich cen sprzedaży na rynku UE-27 (choć i tak sięgające 35-50%). Na przeciwnym biegunie znajduje się masło, drożejące najszybciej spośród głównych produktów mleczarskich (o ponad 70% r/r w kwi’22)

Źródło: raport pt. „Przetwórstwo mleka. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe.

Źródło: raport pt. „Przetwórstwo mleka. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe

(31.05.2022 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl)