Polscy emeryci coraz bardziej aktywni zawodowo. To efekt jednego czynnika

04.06.2022

Pandemia zwiększyła poziom aktywności zawodowej wśród osób starszych oraz zmniejszyła wśród osób najmłodszych. Pod tym względem Polska wyróżnia się na tle Europy - uważają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Polscy emeryci coraz bardziej aktywni zawodowo

Według wstępnych danych GUS, w I kwartale 2022 r. wśród osób w wieku produkcyjnym odsetek aktywnych zawodowo wyniósł 80 proc. "Oznacza to, że wśród kobiet w wieku 18-59 lat oraz mężczyzn z wieku 18-64 lata 80% pracowało lub aktywnie poszukiwało pracy" - wyjaśnili eksperci PIE. W porównaniu z sytuacją sprzed roku oznacza to wzrost o 1,3%. Zwrócili uwagę, że liczba osób pracujących wyniosła 15 953 tys. - niemal o 100 tys. więcej niż przed rokiem.

W najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE" zauważono, że pandemia zwiększyła poziom aktywności zawodowej wśród osób starszych oraz zmniejszyła wśród osób najmłodszych. "Pod tym względem Polska wyróżnia się na tle Europy" - stwierdzili. Przypomnieli, że od 2019 r. spadek wskaźnika aktywności zawodowej mężczyzn w wieku 20-24 lata wyniósł -5,1 pkt.%, a kobiet w tym wieku -7,5 pkt.%.

Czy aktywność zawodowa młodych spada?

Według ekspertów chociaż trend dezaktywizacji zawodowej osób młodych w okresie pandemii był widoczny w większości państw Unii Europejskiej, to Polska znajdowała się w czołówce pod względem wielkości tego spadku: średnio aktywność zawodowa osób w wieku 20-24 lata spadła zaledwie o 0,9 pkt.%.

"Równocześnie jednak w Polsce wyraźnie wzrósł poziom aktywności zawodowej osób w sile wielu oraz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym: kobiet w wieku 25-59 lat o 3,3 pkt.%, mężczyzn w wieku 60-64 lata o 8,2 pkt.% oraz kobiet w wieku 60-64 lata o 3,3 pkt.%." - podali.

Skąd bierze się rosnąca aktywność zawodowa osób starszych?

Wyjaśniono, że rosnąca aktywność zawodowa osób starszych jest przede wszystkim wynikiem aktywizacji osób dotąd biernych zawodowo - czyli takich, które z różnych powodów nie były wcześniej zainteresowane podjęciem pracy. Według danych GUS cytowanych przez PIE, między IV a I kwartałem 2021 r. pracę podjęło 135 tys. osób, które wcześniej nie pracowały i nie szukały pracy z powodu wykonywania obowiązków rodzinnych i domowych; 53 tys. osób, które uzyskały uprawnienia emerytalne; 89 tys. Polaków biernych zawodowo z powodu choroby bądź niepełnosprawności.

Zdaniem ekspertów ogólny wzrost aktywności zawodowej wynika przede wszystkim z szybkiego wzrostu gospodarczego ostatnich lat, towarzyszącego mu wzrostu wynagrodzeń, a także obaw Polaków o przyszłą sytuację gospodarczą kraju.

Przypomniano, że średni wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w gospodarce wyniósł w 2020 r. 5%, a w 2021 r. 8,4%. Z kolei na koniec 2021 r. wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przyspieszył do 11,2%. "Istotną przyczyną wzrostu aktywności zawodowej jest wysoki poziom niepokoju o przyszłą sytuację gospodarczą kraju" - wskazano.

Według przywołanego przez PIE badania CBOS z grudnia 2021 r., 41% Polaków spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju, a 14% poprawy.

(04.06.2022 za portalspozywczy.pl/PAP)