Pracownicy Netto w nocy będą dojeżdżać do pracy?

06.06.2022

Zarząd sieci Netto chce, aby pracownicy sklepów rozpoczynali pracę o godz. 0:15 w dniach objętych zakazem handlu. Związki zawodowe mówią "nie".

Związkowcy odpowiadają zarządowi sieci Netto ws. zmiany do regulaminu pracy, w której firma proponuje, aby możliwe było rozpoczęcie pracy w sklepie o godz. 0:15 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

- OM NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że przy obecnej liczbie pracowników zatrudnionych w sklepach, proponowana zmiana może uniemożliwić zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników na poszczególnych zmianach dziennych. Tym bardziej, że po konsultacjach z pracownikami, można stwierdzić, że obecna liczba pracowników zatrudnionych w sklepach jest niewystarczająca, pracownicy są przemęczeni i pracują w ogromnym stresie starając się spełnić oczekiwania pracodawcy. Ponadto, proponowane zmiany do Regulaminie Pracy doprowadziłyby do tego, że czas pracy rozpoczynałby się w godzinach nocnych, natomiast pracodawca nie proponuje rozwiązań dot. dojazdu pracowników do pracy (...). Wysokość wynagrodzenia w Netto nie daje możliwości dojazdu do pracy „Taxi”, a wielu przypadkach byłoby to konieczne. Reasumując, OM NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na proponowane zmiany do Regulaminu Pracy w Netto Sp. z o.o., stojąc na stanowisku, że pracodawca biorąc pod uwagę zmiany w planie dostaw powinien kierować się szeroko rozumianym dobrem firmy i wziąć pod uwagę możliwości pracowników tym bardziej, że pracownicy zatrudnieni w firmie są filarem zakładu pracy." - czytamy w oświadczeniu związkowców.

Problemy z handlem w niedziele - jak można pracować?

Przypomnijmy, ostatnio Krajowy Sekretariat NSZZ Solidarność, mówił, że sieci nadal korzystają z luki w ustawie covidowej. Solidarność napisała do premiera Morawieckiego z prośbą o zmianę przepisów dopuszczających prace w sklepach przy rozładowaniu i przyjmowaniu towarów w niedziele.

Ustawa covidowa - art. 15i - dopuszcza powierzenie w niedzielę wykonywania prac związanych z handlem polegających na rozładowaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby. Celem zapisu było umożliwienie niezakłóconego zaopatrzenia społeczeństwa w żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby w okresie obowiązywania różnego rodzaju restrykcji.

W 2022 roku mamy siedem niedziel handlowych. Przypadają one: 30 stycznia, 10 kwietnia, 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 grudnia oraz 18 grudnia.

(06.06.2022 za dla handlu.pl)