eDWIN: Nowa internetowa platforma doradcza dla rolników

07.06.2022

Od 3 czerwca br. dostępna jest dla rolników nowa platforma doradcza eDWIN („Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”), która ułatwi im codzienną pracę na polu oraz przyczyni się do poprawy jakości produkowanej żywności. Jak podaje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ( pomysłodawca utworzenia platformy eDWIN) dzięki niej rolnicy będą szybko otrzymywali ostrzeżenia między innymi o szkodnikach, zagrożeniach na polu lub załamaniach pogody.

Dowiedzieliśmy się , że platforma jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich chętnych na komputerach oraz jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Z platformy mogą korzystać zarówno rolnicy, jak i pozostałe osoby zainteresowane jej możliwościami.

Platforma doradcza eDWIN to cztery elektroniczne usługi, z których najważniejsza to „Wirtualne gospodarstwo”. Umożliwia ona pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów.

W ramach tej usługi rolnicy mogą ewidencjonować swoją pracę oraz układać plany ochrony roślin. Ponadto, aplikacja dostarcza powiadomienia dotyczące ewentualnych zagrożeń na polu oraz ułatwia kontakt z doradcą rolniczym.

Druga usługa – to „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Dzięki niej rolnicy mają dostęp do danych z około 600 stacji meteorologicznych w całej Polsce, które zbierają informacje o aktualnym stanie pogody. Każda stacja na bieżąco monitoruje między innymi temperaturę, wilgotność powietrza, sumę i intensywność opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru.

Pozostałe dwie usługi, które będą dostępne w sierpniu br. w platformie eDWIN, to „Śledzenie pochodzenia produktów” oraz „Raportowanie zagrożeń”. Z usługi „Śledzenie pochodzenia produktów” będą mogli korzystać zarówno rolnicy, jak i konsumenci. Pozwoli ona producentom na wprowadzenie do rejestru informacji o pochodzeniu produktu, z którymi mogą zapoznać się konsumenci.

Usługa „Raportowanie zagrożeń” będzie przeznaczona dla instytucji odpowiedzialnych za ochronę roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki niej możliwe będzie generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Oficjalna premiera platformy doradczej eDWIN odbędzie się podczas Krajowych Dni Pola Poświętne 2022 w dniach 11-13 czerwca.

(07.06.2022 za wrp.pl)