Więcej pieniędzy na Szklankę Mleka dla Polski

07.06.2022

Komisja Europejska planuje zwiększenie budżetu na darmowe mleko, warzywa i owce w szkole w tych państwach, w których znajdują się przesiedlone z Ukrainy dzieci. Więcej pieniędzy może dostać m.in. Polska.

Więcej pieniędzy na mleko w szkołach

Komisja Europejska zezwala na wewnętrzną redystrybucję unijnych dopłat w ramach programu bezpłatnych owoców, warzyw i mleka dla szkół. Chodzi o to, by kraje, które nie wykorzystały budżetu tego programu, przekazały pieniądze państwom z największą liczbą uchodźców z Ukrainy. W ten sposób część środków może trafić do Polski.

Celem zmian jest zaspokojenie potrzeb żywieniowych przesiedlonych ukraińskich dzieci uczęszczających do szkół w państwach unijnych.

- Kraje, które mają niewykorzystany budżet, mogą przekierować go do krajów przyjmujących przesiedlone ukraińskie dzieci - poinformował komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski.

Darmowe owoce, warzywa i mleko dla 15 mln uczniów w UE

Unijny program dla szkół ma na celu promowanie zdrowego odżywiania i zrównoważonej diety poprzez dystrybucję owoców, warzyw i przetworów mlecznych wśród uczniów. Jednocześnie posiada rolę informacyjną w temacie produkcji rolnej i dobrych nawyków żywieniowych.

W latach 2020–2021 w UE skorzystało z niego około 15 mln uczniów. Całkowity budżet UE, przeznaczony na realizację programu wynosi 220,8 mln euro na rok szkolny, z czego do 130,6 mln euro przeznacza się na owoce i warzywa oraz do 90,1 mln euro na produkty mleczne. Budżet ten jest podzielony na poszczególne kraje. Ich poziom ustalany jest przez Komisję na podstawie wniosków spływających z poszczególnych państw członkowskich.

Kraje mają czas na zgłoszenie się po dodatkowe pieniądze do 15 czerwca

W nowo ogłoszonym rozporządzeniu wzywa się państwa członkowskie do dokonania przeglądu ich wniosków o pomoc UE na następny rok szkolny, trwający od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. W związku z bezprecedensową sytuacją państwa członkowskie mogą przedłożyć do 15 czerwca wnioskowaną dodatkową kwotę wsparcia. Komisja do 15 lipca ma podjąć decyzję w sprawie nowych przydziałów na następny rok szkolny w zależności od otrzymanych powiadomień, przekierowując niewykorzystane kwoty do krajów przyjmujących największą liczbę ukraińskich dzieci.

(07.06.2022 za tygodnik-rolniczy.pl)