Zagrożenia dla łańcucha pomocy żywnościowej dla osób uchodźczych z Ukrainy

Rosnące ceny żywności, koszty transportu, jedynie chwilowe zwiększenie ilości darowizn to wyzwania dla łańcucha pomocy żywnościowej w Polsce, który jest już nadwyrężony skokowym wzrostem liczby osób potrzebujących. Takie wnioski płyną z najnowszych danych Banków Żywności, opublikowanych w raporcie z pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy.

W Polsce, jeszcze przed wybuchem wojny, około 2 miliony osób żyły za mniej niż 20 zł dziennie – czyli poniżej progu ubóstwa. Trwająca od 2020 roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały, a wydatki rosną z powodu inflacji cen. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni – to tylko część grup, do których trafia pomoc Banków Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia. Dodatkowej pomocy wymagają także ponad 3 miliony osób uchodźczych z Ukrainy, uciekających przed wojną i szukających schronienia w Polsce.

W 2022 roku Banki Żywności przyjmowały w formie darowizn ok. 2 tys. ton żywności miesięcznie. Wyjątkiem był marzec, gdy na fali ogólnokrajowej mobilizacji do magazynów Banków Żywności spłynęło dodatkowe 1,5 tys. ton produktów. W kwietniu, zauważalny jest spadek darowizn o 1,3 tys. ton. Jednocześnie, Banki Żywności i organizacje współpracujące, objęły opieką dodatkowych 300 000 osób uchodźczych z Ukrainy, które potrzebują wsparcia.

– Dodatkowym problemem dla Banków Żywności i łańcucha pomocowego są rosnące ceny żywności – podkreśla Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. – Na przykładzie Banku Żywności w Krakowie, i porównania wartości darowizn rok do roku, możemy określić że koszt żywności wzrósł o około 30%. To blokuje wzrost liczby darowizn, a także powstrzymuje ludzi przed udziałem w zbiórkach żywności

Pomoc to maraton, a nie sprint. Jesteśmy w sytuacji, gdzie po początkowym entuzjazmie, strumień pomocy uległ widocznemu zmniejszeniu. Organizacje pomocowe w całej Polsce zmagają się z wieloma czynnikami: rosnącymi cenami żywności, kosztami transportu, skokowym wzrostem liczby osób potrzebujących. W nowym raporcie o pomocy na rzecz osób z Ukrainy Banki Żywności chcą przypomnieć do kogo skierowana jest pomoc: zwykłych ludzi, którym musimy zapewnić schronienie i godne warunki.

Cały raport z pomocy Banków Żywności na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy można przeczytać na stronie https://bankizywnosci.pl/zagrozenia-dla-lancucha-pomocy-zywnosciowej/.

(Informacja prasowa Federacji Polskich Banków Żywności)