Kobiety innowatorki - czeka na nie nawet 100 tys. euro

11.06.2022

Już po raz dziewiąty, kobiety zamieszkujące unijne wsie i miasta, będą miały szansę zdobycia nagrody unijnej „EU Prize for Women Innovators”.

Zgłoszenia wysyłać można do godziny 17:00, 18 sierpnia 2022 roku.

Zadaniem konkursu jest nagradzanie kobiet stojących za przełomowymi odkryciami lub innowacyjnymi projektami. Dzięki temu, Unia stara się zwiększać świadomość społeczną na temat potrzeby wzmocnienia udziału kobiet w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań oraz budować pozytywne wzorce do naśladowania dla dziewczyn i kobiet z całego świata.

Nagroda przyznawana jest najbardziej utalentowanym kobietom z całej Unii i krajów stowarzyszonych w programie Horyzont Europa, które założyły odnoszącą sukcesy firmę i stoją za innowacyjnym rozwiązaniem funkcjonującym na rynku. Nagrodą zarządza Europejska Rada do spraw Innowacji oraz Agencja Wykonawcza MŚP, a zwycięzców wybiera niezależne jury ekspertów.
 

Kategorie

Istnieją dwie kategorie nagród:

  • Women Innovators: trzy nagrody w wysokości 100 000 euro każda, przyznawane najbardziej utalentowanym innowatorkom z całej UE i krajów stowarzyszonych.
  • Rising Innovators: trzy nagrody po 50 000 EUR każda, przyznawane najbardziej obiecującym młodym innowatorkom w wieku do 35 lat.

Panie zgłaszające udział, mogą ubiegać się tylko o jedną nagrodę.

Kryteria

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione według 3 kryteriów:

  • Przełomowość innowacji — firma założona lub współzałożona przez wnioskodawcę dostarcza prawdziwie innowacyjny produkt lub usługę na rynku Unijnym.
  • Wpływ — produkt lub usługa odpowiada na konkretną potrzebę społeczną lub wyzwanie, przynosząc znaczne korzyści ludziom i/lub planecie.
  • Inspiracja — wnioskodawca odegrał kluczową rolę w sukcesie firmy i był wzorem do naśladowania dla innych kobiet i dziewcząt.

Konkurs prowadzony jest w języku angielskim, jednakże przyjmowane będą też wnioski w języku polskim. Więcej informacji znajduje się na stronie organizatorów (https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en).

(11.06.2022 za polskwies24.pl)